Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: betrouwbaarheid

Onderzoeksartikel

2018/10

I. Kusters, J.E. van Horn, T.E.A. Cnossen

Forensische (F)ACT: een onderzoek naar indicatiestelling, risicotaxatie en recidive, 672 - 681

Oorspronkelijk artikel

2015/9

S.J.L.M. Kemps, C.G. Kooiman

Het meten van mentaliseren; een poging met de Reflective Functioning Rating Scale, 645 - 655

Overzichtsartikel

2010/5

G.T. Blok, E. de Beurs, A.G.S. de Ranitz, T. Rinne

Psychometrische stand van zaken van risicotaxatie-instrumenten voor volwassenen in Nederland, 331 - 341

Oorspronkelijk artikel

2004/8

W.J. Canton, T.S. van der Veer, P.J.A. van Panhuis, R. Verheul, W. van den Brink

De betrouwbaarheid van risicotaxatie in de pro Justitia rapportage Een onderzoek met behulp van de HKT-30, 537 - 542