Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: consultatie

Oorspronkelijk artikel

2012/10

M. Steenbeek, C. van Baarsen, B. Koekkoek

Psychiatrische consultatie in het verpleeghuis: een beschrijvend onderzoek naar kenmerken en beloop, 853 - 860

Overzichtsartikel

2009/3

W.M.A. Verhoeven, S. Tuinier †, J.I.M. Egger

Een algoritme voor psychofarmaca bij verstandelijk gehandicapten: psychiatrische diagnostiek in drie stappen, 161 - 171

Korte bijdrage

2004/4

M.F. van Vreeswijk, T. 't Hoen, P.M.G. Teeuwen, R.A. Jongedijk, M.R.J. kattemölle

Een psychiater als consultatiegever voor eerstelijnshulpverleners, 249 - 253