Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: tbs

Onderzoeksartikel

2018/10

E. Schuringa, M. Spreen, S. Bogaerts

Voorspellen van intramuraal geweld op korte termijn met het Instrument voor Forensische Behandelevaluatie (IFBE), ROM-instrument in de tbs voor verschillende doelgroepen, 662 - 671

Oorspronkelijk artikel

2017/1

H. Nijman, S. Lammers, M. Vrinten, E. Bulten

(Te) lang in tbs? Een onderzoek naar patiënten die meer dan 15 jaar in tbs-behandeling zijn, 9 - 19

Oorspronkelijk artikel

2015/5

P. Ter Horst, A. Jessen, S. Bogaerts, M. Spreen

Behandelduur tot eerste toekenning tbs-verlof in een Nederlandse forensische psychiatrische kliniek; dossieronderzoek naar invloed van patiëntkenmerken en delict, 314 - 322

Overzichtsartikel

2009/11

E.F.J.M. Brand, T.P.C. Lucker, A.A. van den Hurk

Verslaving als risicofactor in de forensische psychiatrie, 813 - 820

Korte bijdrage

2002/5

H. Nijman, C. de Kruyk, Ch. van Nieuwenhuizen

Gedragsveranderingen tijdens tbs-behandeling, 339 - 344