Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: religie

Essay

2020/8 Psychedelica

A. van der Braak

Drie gedaanten van Dionysus: recreatief, medisch en religieus gebruik van ayahuasca, 721 - 725

Onderzoeksartikel

2019/12

A.A. de Lely, H. Schaap-Jonker, A.W. Braam

Bevindelijk gereformeerd: risicofactor voor suïcide? Een retrospectief cohortonderzoek naar de incidentie van suïcides in een christelijke ggz-instelling, 837 - 844

Onderzoeksartikel

2018/8

N.K. van Vliet, H. Schaap-Jonker, M. Jongkind, N. van der Velde, A. van den Brink, A.W. Braam

De relatie tussen godsrepresentaties en suïcidaliteit bij christelijke patiënten met een depressieve stoornis, 511 - 520

Korte bijdrage

2018/4

P.J. Verhagen

Positiebepaling over religie en spiritualiteit in de psychiatrie, 263 - 267

Oorspronkelijk artikel

2012/9

A. Noort, A.W. Braam, A.R. van Gool, P.J. Verhagen, A.T.F. Beekman

De herkenning van psychische problemen met religieuze inhoud door pastores: een vignetstudie, 785 - 795

Oorspronkelijk artikel

2012/5

H. Schaap-Jonker, J. van Schothorst-van Roekel, B. Sizoo

Het godsbeeld in relatie tot autistische trekken en kerkelijke achtergrond, 419 - 428

Essay

2010/10

H.M. van Praag

Zinverlies; een verwaarloosd onderwerp in de psychiatrie, 705 - 714

Oorspronkelijk artikel

2009/5

A.A. de Lely, W.W. van den Broek, P.G.H. Mulder, T.K. Birkenhäger

Symptomen bij een depressie; bevindelijk gereformeerde versus niet-kerkelijke patiënten, 279 - 289

Korte bijdrage

2006/5

J.A. Fiselier, A.E. van der Waal, J. Spijker

Psychiater, patiënt en religie: meer dan coping alleen, 383 - 386

Overzichtsartikel

2003/8

A.W. Braam, A.T.F. Beekman, W. van Tilburg

Religiositeit en depressie bij ouderen: een overzicht van recent empirisch onderzoek , 495 - 505