Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: vragenlijst

Onderzoeksartikel

2019/3 themanummer Onderwijs en Opleiden

C.R.M.G. Fluit, T.P.F.M. Klaassen, L. Sander, M. de Visser-Oomen, M.M. van den Hurk

Verbetering van begeleiding door supervisors; evaluatie met feedback van aiossen, 182 - 187

Oorspronkelijk artikel

2016/5

M.H. de Groot, R.F.P. de Winter, W. van der Plas, A.J.F.M. Kerkhof

Pilotstudie naar kwalitatieve evaluatie van het handelen rond suïcide (KEHR); datagestuurd evalueren en leren, 351 - 360

Overzichtsartikel

2008/11

M.M.J. de Kroon, P.P.G. Hodiamont

Meten van kwaliteit van leven in de kinderpsychiatrie, 725 - 734

Oorspronkelijk artikel

2006/6

M.A. Bosscha, C.J.M. van Velzen, Y. Meesters

Het meten van persoonlijkheidseigenschappen: een vergelijking van de TCI met de NVM, 435 - 444

Oorspronkelijk artikel

2005/5

E.H. Horwitz, S. Sytema, C.E.J. Ketelaars, D. Wiersma

Twee zelfrapportagescreeningsvragenlijsten voor autismespectrumstoornissen bij volwassenen Een valideringsonderzoek, 291 - 298

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

M.W. Hengeveld, R.C. van der Mast, W.A. Nolen

Meetinstrumenten in de opleiding tot psychiater, 717 - 720

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

W. Vandereycken, L. Claes, H. Bloks

Meetinstrumenten bij eetstoornissen, 701 - 704