Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: BOPZ

Gevalsbeschrijving

2003/9

A.J.K. Hondius, J.R. van Veldhuizen

BOPZ, WGBO of naar een nieuwe dwangbehandelingswet? , 569 - 573

Gevalsbeschrijving

2003/1

S. Kats, J.A. Bruijn, M.J.C.E. Blondeau, W.W. van den Broek

Elektroconvulsietherapie als dwangbehandeling , 45 - 49