Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: adolescenten

Klinische Praktijk

2020/12

S.Y. Smith-apeldoorn, B.C.M. Haarman, H.M. Schuppert

Elektroconvulsietherapie bij een 12-jarige jongen met een ernstige depressie, 1080 - 1085

Gevalsbeschrijving

2018/1

J.A. Koudstaal, G. Schout, R.H.B. Simons-Van Alphen, R.R.J.M. Vermeiren

Eigen Kracht-conferenties bij suïcidale adolescenten, 51 - 54

Korte bijdrage

2016/6

M.C. van der Laan, T. Rietveld, S.B.B. de Boer

Hoe beleven opgenomen adolescenten separatie en andere vormen van dwang?, 471 - 475

Overzichtsartikel

2014/5

D.J. Feenstra, J. Hutsebaut

De prevalentie, ziektelast, structuur en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten, 319 - 325

Overzichtsartikel

2013/9

L. Amrani, L. De Backer, G. Dom

Piekdrinken op jonge leeftijd: gevolgen voor neurocognitieve functies en genderverschillen, 677 - 689

Oorspronkelijk artikel

2013/10

V.M. Hendriks, E. van der Schee, P. Blanken

Multidimensionele gezinstherapie en cognitieve gedragstherapie bij adolescenten met een stoornis in het gebruik van cannabis; een gerandomiseerd onderzoek1, 747 - 759

Overzichtsartikel

2012/9

S. Tremmery, A. de Decker, M. De Hert, J. De Varé, M. Danckaerts

Agressiebeleid op een forensische psychiatrische unit voor adolescenten; literatuuroverzicht en implementatie in de praktijk, 797 - 806

Gevalsbeschrijving

2012/5

G. Cohen, R.M.C. Klaassen, J. Rietdijk, S. Dragt, M. van der Gaag

Twee patiënten met verhoogd risico op een eerste psychose, 471 - 474

Korte bijdrage

2012/5

F.V.A. van Oort, J. Ormel, F.C. Verhulst

Angstsymptomen bij adolescenten; bevindingen uit de TRAILS-studie, 463 - 469

Oorspronkelijk artikel

2011/6

R.H.J. Hornsveld, F.W. Kraaimaat

Een groepsbehandeling van gewelddadige adolescenten op een forensisch psychiatrische polikliniek; eerste resultaten, 333 - 342

Overzichtsartikel

2010/5

W.A. Overbeek, M.A.M. de Vroede, B.E. Lahuis, M.H.J. Hillegers, E.R. de Graeff-Meeder

Antipsychotica en metabole afwijkingen bij kinderen en adolescenten; een literatuuroverzicht en aanbevelingen voor de praktijk, 311 - 320

Oorspronkelijk artikel

2009/9

L. Van Rijsselberghe, G. Portzky, C. van Heeringen

Zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten in Vlaanderen, 629 - 640

Korte bijdrage

2009/6

K. Greaves-Lord, F.C. Verhulst, A.J. Oldehinkel, J. Ormel, A.C. Huizink

Stressgevoeligheid als onderliggend mechanisme voor angstproblemen? Bevindingen uit de TRAILS-studie, 401 - 406

Overzichtsartikel

2009/6

H. Tandt, K. Audenaert, C. van Heeringen

SSRI's en suïcidaliteit bij volwassenen, adolescenten en kinderen, 387 - 393

Gevalsbeschrijving

2007/4

D. Neves Ramos, D. Van West, A.P.M. van Strien

Quetiapine bij de behandeling van het gilles-de-la-tourettesyndroom, 263 - 267

Overzichtsartikel

2005/4

E. de Haan, C. Huyser, F. Boer

De dwangstoornis bij kinderen en adolescenten, 229 - 238

Oorspronkelijk artikel

2003/4

Y.E. van Campen, J.H.M. Duyx

Transseksuele adolescenten vóór de behandeling: achtergrond en functioneren , 193 - 201

Overzichtsartikel

2002/6 Themanummer Psychiatrie en Gender

E.F. van den Ban, J.K. Buitelaar

Genderverschillen bij adhd en autisme op jonge leeftijd, 403 - 408

Gevalsbeschrijving

2002/5

K.M.L.G.E. Felix, W.W. van den Broek, C.G. Reichart

Elektroconvulsietherapie (ect) bij een vijftienjarige patiënte, 345 - 349

State-of-the-art-artikel

2000/10

Th.A.H. Doreleijers

Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen en delinquent gedrag in de adolescentie, 739 - 749

Overzichtsartikel

1999/2

R.R.J.M. Vermeiren, D. Deboutte

Vóórkomen en verloop van obsessief en compulsief gedrag bij kinderen , 85 - 94

Oorspronkelijk artikel

1999/1

E. van Daalen, J.K. Buitelaar

Prescriptie van psychofarmaca door kinder- en jeugdpsychiaters in Nederland aan kinderen en adolescenten met psychiatrische stoornissen, 3 - 13