Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: spoedeisende psychiatrie

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

W.M van Ewijk, C.M.TH. Gijsbers van Wijk

Spoedeisende psychiatrie in Amsterdam: een historische gevalsbeschrijving, 41 - 46

Oorspronkelijk artikel

2017/7

M.H. Hoek, A.W. Braam

Knooppunt psychiatrische crisisdienst: evaluatie van patiëntenstromen; samenhang tussen aanmeldreden, aanmelder en crisisbeleid, Utrecht 2009-2015, 396 - 405

Oorspronkelijk artikel

2017/3

R.F.P. de Winter, M.H. de Groot, M. van Dassen, M.L. Deen, D.P. de Beurs

Het vóórkomen van suïcidaal gedrag en suïcidepogingen bij de psychiatrische crisisdienst, 140 - 149

Korte bijdrage

2017/3

J. Claeys, C. Bervoets, J. De Fruyt

Clotiapine als acute ingrijpmedicatie: nauwelijks wetenschappelijke onderbouwing, 175 - 180

Oorspronkelijk artikel

2016/9

J. Stobbe, J.R.J. de Leeuw, C.L. Mulder

Werkwijze van ambulante psychiatrische crisisdiensten in Nederland, 624 - 631

Oorspronkelijk artikel

2015/5

S. Veeckman, I. Hubloue, D. Lauwaert, F. Matthys

Psychiatrische aanmeldingen op de spoedgevallendienst van het uz Brussel, 2003-2012, 323 - 331

Overzichtsartikel

2013/3

L. Budiharto, J. De Fruyt

Droperidol in de behandeling van acute agitatie: nog steeds een plaats, 183 - 192