Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: crisisdienst

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

W.M van Ewijk, C.M.TH. Gijsbers van Wijk

Spoedeisende psychiatrie in Amsterdam: een historische gevalsbeschrijving, 41 - 46

Oorspronkelijk artikel

2017/7

M.H. Hoek, A.W. Braam

Knooppunt psychiatrische crisisdienst: evaluatie van patiëntenstromen; samenhang tussen aanmeldreden, aanmelder en crisisbeleid, Utrecht 2009-2015, 396 - 405

Oorspronkelijk artikel

2016/9

J. Stobbe, J.R.J. de Leeuw, C.L. Mulder

Werkwijze van ambulante psychiatrische crisisdiensten in Nederland, 624 - 631

Oorspronkelijk artikel

2016/11

E.J.M. Penterman, F.G.L.M. Sabelis, S.P.A. Rasing, C.P.F. van der Staak, H.L.I. Nijman

De validiteit van acute inschattingen van toestandsbeelden door ggz-crisisdienstmedewerkers, 777 - 784

Oorspronkelijk artikel

2015/7

A.J.E. Visscher, G.B. van de Kraats, B. van der Goot, A.W. Braam

Bad or mad? Invloed van psychiatrische problematiek bij verdachten op strafrechtvervolging, 480 - 488

Korte bijdrage

2015/6

J.K.E. Veraart, D. Coric, M. van der Erf, A.W. Braam

Type geneesmiddel en suïcidale intentie na auto-intoxicatie, 441 - 445

Oorspronkelijk artikel

2014/7

E.J.M. Penterman, C.P.F. van der Staak, H.L.I. Nijman

Inschatten en rapporteren van agressie in relatie tot persoonskenmerken van crisismedewerkers, 448 - 454

Oorspronkelijk artikel

2013/4

R. Hoff, A.W. Braam

Off-labelmedicatie in de crisisdienst: een praktijkevaluatie, 233 - 245

Gevalsbeschrijving

2013/3

S. Dogan, E.J. Regeer, E.M.M. Mol, A.W. Braam

Gedwongen opname na Medea-dreigement bij gesimuleerde psychose, 209 - 213

Oorspronkelijk artikel

2011/8

J. Peen, J. Theunissen, P. Duurkoop, M. Kikkert, J. Dekker

Na de extramuralisering; een retrospectief onderzoek naar omvang en zorggebruik van de groep chronische patiënten in de Amsterdamse ggz, 509 - 517

Korte bijdrage

2009/9

E.M. Bisseling, A.W. Braam

Tijdslimieten in de samenwerking tussen politie en crisisdienst: een praktijkevaluatie in Utrecht, 687 - 692

Oorspronkelijk artikel

2009/6

E.J.M. Penterman, H.L.I. Nijman

Het inschatten van agressie bij patiënten van de ggz-crisisdienst, 355 - 364

Korte bijdrage

2006/6

E.J.M. Penterman

Agressie tijdens crisisdiensten van de ggz, 477 - 480

Korte bijdrage

2005/6

W. Mulder, J. Dekker, C.M.T. Gijsbers van Wijk

De Tijdelijke Overbruggingsafdeling Amsterdam Ervaringen met grootstedelijke acute opnames, 383 - 389