Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: acute psychiatrie

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

W.M van Ewijk, C.M.TH. Gijsbers van Wijk

Spoedeisende psychiatrie in Amsterdam: een historische gevalsbeschrijving, 41 - 46

Onderzoeksartikel

2020/07

K.J. Nusselder, J. Zoeteman, B. Buis, N. Hoeve, J. Peen, L. van Grasstek, J. Dekker

Trends in acute opnames in Amsterdam; 15 jaar acute psychiatrie in een steeds vollere stad, 530 - 540

Onderzoeksartikel

2019/8

A.J.E. Visscher, E. Tonkens, A.W. Braam

Reflecties op ‘instellingsfeiten’: de overwegingen van rechters over strafbare feiten gepleegd in de ggz, 536 - 543

Oorspronkelijk artikel

2017/3

R.F.P. de Winter, M.H. de Groot, M. van Dassen, M.L. Deen, D.P. de Beurs

Het vóórkomen van suïcidaal gedrag en suïcidepogingen bij de psychiatrische crisisdienst, 140 - 149

Oorspronkelijk artikel

2016/6

N. Miedema, M.C. Hazewinkel, D. van Hoeken, A.S van Amerongen, R.F.P. de Winter

Dwang- en drangmaatregelen binnen een gesloten acute psychiatrische opnameafdeling; relatie met socio-demografische en klinische kenmerken, 434 - 445

Oorspronkelijk artikel

2014/2

M.E.F.H. Salden, J.F.L.M. van Kemenade, A. van Dam, C.L. Mulder

Een monitor voor de psychiatrische spoedzorgketen, 79 - 85

Oorspronkelijk artikel

2013/4

R. Hoff, A.W. Braam

Off-labelmedicatie in de crisisdienst: een praktijkevaluatie, 233 - 245

Oorspronkelijk artikel

2012/4

L.F.M. van der Post, C.L. Mulder, C.M.H. Bernardt, R.A. Schoevers, A.T.F. Beekman, J.J.M. Dekker

Inbewaringstelling als uitkomst; de Amsterdam Study of Acute Psychiatry, 317 - 327

Korte bijdrage

2011/4

E.M.A. Bohnen, R.F.P. de Winter, E. Hoenkamp

Diagnostiek met MINI-plus in de acute psychiatrie, 239 - 244

Oorspronkelijk artikel

2009/3

L.F.M. van der Post, J.J.M. Dekker, J.F.J. Jonkers, A.T.F. Beekman, C.L. Mulder, L. de Haan, W.G. Mulder, R.A. Schoevers

Veranderingen in crisisinterventie en acute psychiatrie; Amsterdamse consulten in 1983 en 2005, 139 - 150

Korte bijdrage

2008/6 Themanummer Evidence-Based Psychiatrie

A. Mol, C. Karayalcin

'Evidence' is niet genoeg; kanttekeningen uit de praktijk van de acute psychiatrie, 359 - 364

Korte bijdrage

2005/6

W. Mulder, J. Dekker, C.M.T. Gijsbers van Wijk

De Tijdelijke Overbruggingsafdeling Amsterdam Ervaringen met grootstedelijke acute opnames, 383 - 389

Gevalsbeschrijving

2004/11

W.G. Staal, J.J. Wernand, B. van der Goot

Een moeder accepteert haar baby niet, 775 - 779

Oorspronkelijk artikel

2002/8

C.L. Mulder, A.I. Wierdsma

Voor wie is de acute dienst?, 523 - 531