Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: persoonlijkheidsstoornissen

Gevalsbeschrijving

2018/5

A.C. Videler, E.C.J. Delescen, M.A. Ouwens

Handvatten voor differentiële diagnostiek bij autisme of persoonlijkheidsstoornis bij ouderen, 343 - 346

Klinische Praktijk

2018/10

H.D. Philipszoon

De patiënt met een persoonlijkheidsstoornis en het mentaliserend vermogen van de psychiater, 717 - 721

Korte bijdrage

2016/10 themanummer Maatschappelijk Rendement van de Psychiatrie

P. Wetzelaer, J. Lokkerbol, A. Arntz, A. van Asselt, S. Evers

Kosteneffectiviteit van psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen; een systematisch literatuuronderzoek van economische evaluatiestudies, 717 - 727

Oorspronkelijk artikel

2014/8

S. Colijn, M.C. Cnossen, I. de Jong, R. Haringsma

De werkalliantie in klinische psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen en gehechtheid, 505 - 513

Overzichtsartikel

2014/5

D.J. Feenstra, J. Hutsebaut

De prevalentie, ziektelast, structuur en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten, 319 - 325

Korte bijdrage

2014/12

S.P.J. van Alphen, G. Rossi, E. Dierckx, R.C. Oude Voshaar

DSM-5-classificatie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, 816 - 820

Oorspronkelijk artikel

2013/1

M. Descheemaeker, B. Lowyck, Y. Verhaest, P. Luyten, R. Vermote

Het verband tussen DSM-IV-as II en de anaclitische en introjectieve persoonlijkheidsdimensies, 9 - 19

Oorspronkelijk artikel

2010/6

S.P.J. van Alphen, N. Bolwerk, A.C. Videler, J.H.A. Tummers, R.J.J. van Royen, H.P.J. Barendse, K.A.P. Penders, C. Scheepers, R. Verheul

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: delphi-onderzoek onder Nederlandse en Vlaamse experts over specifieke diagnostische en therapeutische aspecten, 375 - 386

Korte bijdrage

2009/4

S.P.J. van Alphen, A.C. Videler, R.J.J. van Royen, F.R.J. Verhey

Multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen; nader gespecificeerd voor ouderen, 249 - 253

Oorspronkelijk artikel

2009/2

M.M. Thunnissen, H.J. Duivenvoorden, J. van Busschbach, L. Hakkaart-Van Roijen, W. van Tilburg, R. Verheul, W. Trijsburg †

De effectiviteit van re-integratietraining versus boostersessies na kortdurende klinische psychotherapie: een gerandomiseerd klinisch onderzoek, 75 - 86

Oorspronkelijk artikel

2007/9

C.A. ten Kate, E.H.M. Eurelings-Bontekoe, N. Mulder, Ph. Spinhoven

Persoonlijkheidsstoornissen in een instelling voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Prevalentie, kenmerken, behandelindicatie en drop-out, 597 - 609

Korte bijdrage

2005/9

S.P.J. van Alphen, A.M. Rettig, G.J.J.A. van Engelen, Y. Kuin, J.J.L. Derksen

Patiënt-informantovereenkomst op de Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen Schaal , 613 - 617

Overzichtsartikel

2005/5

A. Bartak, D.I. Soeteman, J. van Busschbach, R. Verheul

Noodzakelijkheid, werkzaamheid en doelmatigheid van psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen: empirische evidentie, 309 - 318

Overzichtsartikel

2004/3

S.P.J. van Alphen, G.J.J.A. van Engelen, Y. Kuin, J.J.L. Derksen

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, 145 - 156

Oorspronkelijk artikel

2002/6 Themanummer Psychiatrie en Gender

R. Verheul

Genderbias en persoonlijkheidsstoornissen, 383 - 388

Oorspronkelijk artikel

2002/2

J.A. Snijders, A.M. Huijsman, M.H. de Groot, J.J. Maas, A. de Greef

Psychotherapeutische deeltijdbehandeling van persoonlijkheidsstoornissen: psychodiagnostische feedback, werkzaamheid en cliëntensatisfactie, 71 - 81

Korte bijdrage

2001/10

M.A. Franchimont, G.W. Tremonti

Vergelijkbaarheid van behandelpopulaties van psychotherapieafdelingen

Oorspronkelijk artikel

2001/10

J.L.H. van der Peet, W.A.M. Swinkels, I.J. Duijsens

Persoonlijkheidsstoornissen bij patiënten opgenomen in een instelling voor epilepsie, 683 - 691

Korte bijdrage

2000/9

R. Vermote

Psychoanalytische en psychiatrische diagnostiek bij persoonlijkheidsstoornissen, 667 - 674

Overzichtsartikel

2000/6

R. Verheul, W. van den Brink, Ph. Spinhoven, R. Haringsma

Richtlijnen voor klinische diagnostiek van dsm-iv-persoonlijkheidsstoornissen, 409 - 422

Overzichtsartikel

2000/3

J.H. Kamphuis, P.M.G. Emmelkamp

Stalking: een forensisch-psychiatrische benadering, 167 - 175

Korte bijdrage

1999/6

S.J.T. Jansen, I.J. Duijsens

Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen , 373 - 378