Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: differentiaaldiagnostiek

Klinische Praktijk

2020/6

N.G.A. Tak

Drie vrouwen bij wie de diagnose autismespectrumstoornis werd herzien, 488 - 492

Proefschriftartikel

2018/7

M.M. Rive, H.G. Ruhé, D.J. Veltman, A.H. Schene

Diagnostiek van uni- versus bipolaire stoornissen middels neuro-imaging, 471 - 480

Gevalsbeschrijving

2012/5

C. Creten, S. van der Zwaan, R.J. Blankespoor, A. Maatkamp, S. Klinkenberg, V.H.J.M. van Kranen-Mastenbroek, J. Nicolai, D.M. Dhossche, J. van Os, J.N.M. Schieveld

Anti-NMDA-receptorencefalitis: een nieuwe as III-stoornis in de differentiaaldiagnose van desintegratiestoornis van de kinderleeftijd, vroeg optredende schizofrenie en laat optredend autisme, 475 - 479

Gevalsbeschrijving

2007/5

D.J. Vinkers, Y.P. Welschen, A.S. Keijzers, R.C. van der Mast

De differentiaaldiagnostiek van het gansersyndroom, 339 - 342