Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: syndroom van Gilles de la Tourette

Korte bijdrage

2017/10 themanummer Hersenstimulatie

M. Figee, C. Bervoets, D. Denys

Diepe hersenstimulatie in de psychiatrie, 638 - 642

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

D. Cath

Psychiatrische aspecten van tics, 143 - 147

Overzichtsartikel

2008/9

D.C. Cath, G. Meynen, J.L. de Jonge, A.J.L.M. van Balkom

Antipsychotica in de behandeling van het syndroom van Gilles de la Tourette: een literatuuroverzicht, 593 - 602

Overzichtsartikel

2004/5

D.C. Cath, T.C.A.M. Woerkom, R. Bruggeman

De samenhang tussen tics, drang en dwang: een vergelijking van het syndroom van Gilles de la Tourette met de obsessieve-compulsieve stoornis, 305 - 316

Gevalsbeschrijving

2004/2

T. Niers, M. Vegt, J.H.M. Tulen, G. Janzen, M.W. Hengeveld

De medicamenteuze behandeling van een man met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit gecombineerd met het syndroom van Gilles de la Tourette, 109 - 113

Gevalsbeschrijving

2000/5

F.P.M.L. Peeters, G. Poddighe

Dwangmatig handelen: niet altijd een obsessieve compulsieve stoornis, 353 - 357