Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: atypische antipsychotica

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

D. Denys, L. de Haan

25 jaar antipsychotica: back to the future?, 105 - 109

Klinische Praktijk

2020/10

E. Wittevrongel, E. Vranken, A. Pepermans, T. Jaspers

Tardieve dyskinesie bij een kind behandeld met atypische antipsychotica, 901 - 905

Klinische Praktijk

2019/9

L. van Renterghem, K. Titeca, C.L. Crunelle, P. Geerts, F. Matthys

Oculogyre crisis als enige extrapiramidaal symptoom bij auto-intoxicatie met risperidon, 649 - 653

Overzichtsartikel

2008/9

D.C. Cath, G. Meynen, J.L. de Jonge, A.J.L.M. van Balkom

Antipsychotica in de behandeling van het syndroom van Gilles de la Tourette: een literatuuroverzicht, 593 - 602

Overzichtsartikel

2008/4

M.A. Selis, F.P.M.L. Peeters

Augmentatie met atypische antipsychotica bij de behandeling van therapieresistente depressieve patiënten: een overzicht, 213 - 222

Gevalsbeschrijving

2005/3

M.H.C.M. Laan, J.W. Hummelen

Priapisme en atypische antipsychotica, 175 - 179

Korte bijdrage

2003/8

K.P. Grootens, R.J. Verkes

Atypische antipsychotica bij borderline persoonlijkheidsstoornis , 517 - 524

State-of-the-art-artikel

2003/5

P.N. van Harten

Acute bewegingsstoornissen door medicijnen, 251 - 263

Korte bijdrage

2001/4

L. de Haan, J.M. van Bruggen, J. Lavalaye, W.F. Scholte, L. Wouters, J. Storosum, D.H. Linszen

Rehabilitatie van klassieke antipsychotica: een overzicht van meta-analyses, 259 - 264

Overzichtsartikel

2001/11

P.N. van Harten

Atypische antipsychotica en de kans op extrapiramidale bijwerkingen, 767 - 775

Overzichtsartikel

1999/1

A. Aleman, E.H.F. de Haan

Clozapine en cognitief functioneren, 37 - 43