Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: preventie

Essay

2020/11 Leefstijl

M.J.T. Oud

Rol van de huisarts bij de leefstijl van patiënten met psychische aandoeningen, 968 - 973

Onderzoeksartikel

2020/01

C.P.G. Couwenbergh, J. van Weeghel

Voorkómen van stagnatie van herstel en chronische problemen bij patiënten in de ggz, 18 - 26

Korte bijdrage

2018/3 themanummer Personalised Medicine

P. Cuijpers, A.T.F. Beekman

Personaliseren van preventie van psychische stoornissen, 189 - 193

Essay

2015/1

R. Wesseloo, K.M. Burgerhout, K.M. Koorengevel, V. Bergink

Postpartumpsychose in de klinische praktijk: diagnostiek, behandeling en preventie, 25 - 33

Gevalsbeschrijving

2014/9

S. Pirsoul, L. De Backer, D. Schrijvers

Longembolieën tijdens fixatie bij een man met een acute manische episode, 608 - 611

Oorspronkelijk artikel

2014/10

A.A. Verlinde, W. Snelleman, H. van den Berg, E.O. Noorthoorn

Effect van dwangmedicatie als interventie van eerste keus op separatie en toegepaste dwang; een prospectief cohortonderzoek, 640 - 648

Overzichtsartikel

2012/4

J.K. Mokkenstorm, A. Huisman, A.J.F.M. Kerkhof

Suïcidepreventie via internet en telefoon: 113Online, 341 - 348

Korte bijdrage

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

P.J. van 't Veer-Tazelaar, P. Cuijpers, A.J. Beekman

Preventie van depressie en angst bij ouderen, 579 - 584

Oorspronkelijk artikel

2009/9

L. Van Rijsselberghe, G. Portzky, C. van Heeringen

Zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten in Vlaanderen, 629 - 640

Overzichtsartikel

2009/5

A. Liégeois, M. Eneman

Ethisch advies over de preventie van zelfdoding in de geestelijke gezondheidszorg, 315 - 324

Overzichtsartikel

2009/10

A. Dols, W. van den Brink, P. Eikelenboom

Vaccinaties in de psychiatrie, 751 - 759

Oorspronkelijk artikel

2009/1

I. Mekking-Pompen, D.P. Ravelli, H. Nijman

Onderzoek naar rijgeschiktheid door de psychiater na rijden onder invloed; beschrijving van 101 overtreders en aanbevelingen voor preventie, 9 - 19

Essay

2008/8

P. Cuijpers, F. Smit

Subklinische depressie: een klinisch relevante conditie?, 519 - 528

State-of-the-art-artikel

2006/7

J. Neeleman, M.H. de Groot

Suïcidaliteit - een stoornis die specialismen overstijgt, 533 - 543

Gevalsbeschrijving

2006/10

N. D'Hulster, C. van Heeringen

Cybersuïcide. De rol van het internet bij suïcidaal gedrag, 803 - 807

Gevalsbeschrijving

2005/1

E.C.A. Collumbien

Het refeeding-syndroom , 45 - 49

Overzichtsartikel

2001/4

J. Ormel, J. Neeleman, D. Wiersma

Determinanten van psychische ongezondheid: implicaties voor onderzoek en beleid, 245 - 257