Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: psychofarmaca

Accreditatieartikel

2019/12

G. de Kuijper, G. Degraeve, J.R. Zinkstok

Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking: handvatten voor de praktijk, 834 - 834

Overzichtsartikel

2019/11 Verstandelijke beperkingen en psychiatrie

G. de Kuijper, G. Degraeve, J.R. Zinkstok

Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking: handvatten voor de praktijk, 786 - 791

Korte bijdrage

2016/8

M. Nederlof, L.J. Stoker, A.C.G. Egberts, E.R. Heerdink

Instructies voor monitoren van klinische parameters in de registratieteksten van psychofarmaca: overzicht en toepasbaarheid voor de klinische praktijk1, 593 - 598

Korte bijdrage

2012/1

L. de Jonge, A.M.A. Langenburg, J.G. Ensing, C.M. Boek, N. Pras, A.J.M. Loonen

Psychofarmacaverstrekkingen op Bonaire, 81 - 87

Korte bijdrage

2009/6

W. Vandereycken

Een analyse van advertenties voor psychofarmaca in het Tijdschrift voor Psychiatrie, 407 - 411

Overzichtsartikel

2009/3

W.M.A. Verhoeven, S. Tuinier †, J.I.M. Egger

Een algoritme voor psychofarmaca bij verstandelijk gehandicapten: psychiatrische diagnostiek in drie stappen, 161 - 171

Farmacotherapie

2008/2

K.H. Kho

Combinatiebehandeling van elektroconvulsietherapie met psychofarmaca, 99 - 104

Oorspronkelijk artikel

2003/2

C.A.W. Rijcken, C.M.J. Groot-Zevert, C.J. Slooff, L.T.W. de Jong-van den Berg

Antipsychotica en psychotrope comedicatie op een verblijfsafdeling , 67 - 74

Oorspronkelijk artikel

2003/11

J.J. Stolker, P.J. Koedoot, E.R. Heerdink, H.G.M. Leufkens, W.A. Nolen

Het psychofarmacagebruik door verstandelijk gehandicapte bewoners van gezinsvervangende tehuizen1, 667 - 676

Korte bijdrage

2002/4

J.J. Stolker, W.E.E. Meijer, G.W.K. Hugenholtz, W.A. Nolen, E.R. Heerdink

Farmaco-epidemiologisch onderzoek in de psychiatrie, 275 - 280

Oorspronkelijk artikel

1999/1

E. van Daalen, J.K. Buitelaar

Prescriptie van psychofarmaca door kinder- en jeugdpsychiaters in Nederland aan kinderen en adolescenten met psychiatrische stoornissen, 3 - 13