Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: agressie

Accreditatieartikel

2020/5

C.G.J.G. Pouwels, G. Wolters Grégorio, P.J.J. Spauwen, B.A.A. Bus, I. Winkens, R.W.H.M. Ponds

Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, 327 - 327

Proefschriftartikel

2019/8

C. Boerhout, J.T. van Busschbach, M. Voskamp, N.A.C. Troquete, M. Swart, H.W. Hoek

Agressieregulatie bij eetstoornissen: evidentie voor een kortdurende module psychomotorische therapie1, 572 - 581

Overzichtsartikel

2019/6

A. Neven, J.M. Vermeulen, E. Noordraven, A.E. Bonebakker

Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije ggz? Een literatuurstudie, 392 - 402

Overzichtsartikel

2019/12

C.G.J.G Pouwels, G. Wolters Grégorio, P.J.J. Spauwen, B.A.A. Bus, I. Winkens, R.W.H.M. Ponds

Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel: een literatuuroverzicht, 862 - 878

Essay

2019/11 Verstandelijke beperkingen en psychiatrie

M. Knotter, A. Willems, X. Moonen

De rol van de context bij agressief gedrag van mensen met een lichte verstandelijke beperking, 814 - 818

Oorspronkelijk artikel

2016/11

E.J.M. Penterman, F.G.L.M. Sabelis, S.P.A. Rasing, C.P.F. van der Staak, H.L.I. Nijman

De validiteit van acute inschattingen van toestandsbeelden door ggz-crisisdienstmedewerkers, 777 - 784

Oorspronkelijk artikel

2014/7

E.J.M. Penterman, C.P.F. van der Staak, H.L.I. Nijman

Inschatten en rapporteren van agressie in relatie tot persoonskenmerken van crisismedewerkers, 448 - 454

Oorspronkelijk artikel

2013/2

E.J.M. Penterman, H.L.I. Nijman, K. Saalmink, S. Rasing, C.P.F. van der Staak

Inschatten van agressie tijdens contacten met de ggz-crisisdienst met een checklist: een replicatiestudie, 93 - 100

Overzichtsartikel

2012/9

S. Tremmery, A. de Decker, M. De Hert, J. De Varé, M. Danckaerts

Agressiebeleid op een forensische psychiatrische unit voor adolescenten; literatuuroverzicht en implementatie in de praktijk, 797 - 806

Overzichtsartikel

2011/10

M. Bak, J. van Os, M. Marcelis

Acute ingrijpmedicatie; literatuuroverzicht en aanbevelingen, 727 - 737

Oorspronkelijk artikel

2011/10

N. Mudde, H. Nijman, W. van der Hulst, J. van den Bout

Het voorspellen van agressie tijdens de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten aan de hand van de HCR-20, 705 - 713

Oorspronkelijk artikel

2009/6

E.J.M. Penterman, H.L.I. Nijman

Het inschatten van agressie bij patiënten van de ggz-crisisdienst, 355 - 364

Farmacotherapie

2008/3

A.A.G. Klaassen

Pipamperon en de behandeling van impulsief gewelddadig gedrag, 179 - 183

Oorspronkelijk artikel

2008/11

R.H.J. Hornsveld, S. Soe-Agnie, J. Donker, L. van der Wal

De ontwikkeling van een behandelprogramma voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten met een cluster B-persoonlijkheidsstoornis, 703 - 711

Korte bijdrage

2006/6

E.J.M. Penterman

Agressie tijdens crisisdiensten van de ggz, 477 - 480

Oorspronkelijk artikel

2004/9

H. Nijman, M. Geurkink

Agressie van gedetineerden met psychiatrische stoornissen, 601 - 609

Oorspronkelijk artikel

2004/3

R.H.J. Hornsveld, C.M.J. van Dam-Baggen, S.M.M. Lammers, H.L.I. Nijman, F.W. Kraaimaat

Forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten: persoonlijkheidskenmerken en gedrag, 133 - 143

Korte bijdrage

2003/6

J. Daems, K. Vandenbosch, G. Pieters

Agressie bij het syndroom van Asperger: een literatuurbeschouwing , 341 - 345

Overzichtsartikel

2003/1

H.G.J. Barth-van Veldhuizen, C. Reinders, A.J.M. Loonen, W.A. Nolen

Anticonvulsiva bij agressie, angststoornissen, psychotische stoornissen en alcohol- en cocaïneonttrekkingsverschijnselen , 35 - 43

Oorspronkelijk artikel

2001/11

E. Speybrouck, G. Pieters, S. Joos

Geweld van patiënten tegen psychiaters in opleiding in Vlaanderen: een retrospectief onderzoek, 751 - 756

Korte bijdrage

2000/2

H.J. Kolthof, N. Schutter, E. Hoencamp

Hoe kunnen psychiaters in opleiding omgaan met de emotionele aspecten van agressie en suïcide?, 117 - 120

State-of-the-art-artikel

2000/10

Th.A.H. Doreleijers

Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen en delinquent gedrag in de adolescentie, 739 - 749

Korte bijdrage

2000/1 Millenniumnummer

W. Matthys

Klinische behandeling van 'ontwikkelingspsychopathie', 35 - 39

State-of-the-art-artikel

1999/9

W. Matthys

Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen in de kinderleeftijd: pathogenese, diagnostiek en behandeling , 529 - 538