Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: gezin

Overzichtsartikel

2012/5

K-J. Nauta, N.M. Batelaan, A.J.L.M. van Balkom

De obsessieve-compulsieve stoornis vanuit gezinsperspectief; implicaties voor behandeling en onderzoek, 439 - 448

Oorspronkelijk artikel

2008/2

D. De Wachter, A. Neven, S. Vandewalle, J. Vanderlinden, A. Lange

Dissociatieve verschijnselen: verband met stress uit heden én verleden, 83 - 88