Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: ouderen

Klinische Praktijk

2020/4

J. Collet, N.J.J.A. Engelen, J.M.G.A. Schols, M.E. de Vugt, F.R.J. Verhey

Ouderen met complexe, gecombineerde problemen: noodzaak tot samenwerken op maat, 304 - 308

Psychiatrie en COVID-19

2020/12

E. Wittock, M.J.A. Van Den Bossche

Delier als enige symptoom van COVID-19-pneumonie bij ouderen, 1014 - 1019

Onderzoeksartikel

2018/9

N. Schutter, M. C. J. van der Flier-van Eek, C.R. Tulner, J. Peen, H.L. Van

Discrepanties in gerapporteerd medicatiegebruik bij ouderen in ambulante psychiatrische behandeling, 601 - 605

Gevalsbeschrijving

2018/5

A.C. Videler, E.C.J. Delescen, M.A. Ouwens

Handvatten voor differentiële diagnostiek bij autisme of persoonlijkheidsstoornis bij ouderen, 343 - 346

Oorspronkelijk artikel

2017/8

M.L.M. Hermens, M.A. Nugter, N. Mooij, A.W. Hoogendoorn, G.E. van Son, S. Robbers, M.M. van Bueren, A.T.F. Beekman, J. Theunissen

ROM bij ouderen: een prospectief cohortonderzoek naar de uitkomsten op de HoNOS 65+ bij verschillende diagnosegroepen, 456 - 465

Essay

2017/11

A. Dols, S. Schouws

Ouderen met een bipolaire stoornis: achtergronden van speciale aanbevelingen in richtlijn, 693 - 701

Gevalsbeschrijving

2016/7

F. Smeets, J.W. Ummels, F.R.J. Verhey, S.P.J. van Alphen

Een 87-jarige man met late-onset frontotemporale dementie, 543 - 546

Korte bijdrage

2016/1

H.W. Konz, P.D. Meesters, N.P.G. Paans, D.S. van Grootheest, H.C. Comijs, M.S. Stek, A. Dols

Metabole screening bij oudere patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening1, 61 - 66

Korte bijdrage

2014/12

S.P.J. van Alphen, G. Rossi, E. Dierckx, R.C. Oude Voshaar

DSM-5-classificatie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, 816 - 820

Gevalsbeschrijving

2013/8

M.J. van Woelderen, R.M. Marijnissen, S.C. Stalpers-Konijnenburg, R.C. Oude Voshaar

Interpretatie van cerebraal beeldvormend onderzoek in de opleiding tot ouderenpsychiater: een hypofyse-incidentaloom, 625 - 630

Overzichtsartikel

2012/4

C.H.M. Bogers, M.L. Boshuisen, J.S. Kok, H. Knegtering

Neurotoxiciteit tijdens lithiumgebruik bij ouderen: reden om behandelbeleid aan te passen?, 359 - 369

Korte bijdrage

2012/1

A. Dols, H. van Gerven, F. Oostervink, S. Schouws, I. Tolner, R.W. Kupka, M.L. Stek

Aandachtspunten voor de behandeling van ouderen met een bipolaire stoornis, 75 - 80

Korte bijdrage

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

P.D. Meesters, M.L. Stek

Ouderen met schizofrenie: prevalentie en verdeling naar ontstaansleeftijd in een psychiatrisch verzorgingsgebied in Amsterdam , 669 - 675

Korte bijdrage

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

N. Vogelzangs, B.W.J.H. Penninx

Depressieve klachten, cortisol, visceraal vet en metabool syndroom , 613 - 620

Korte bijdrage

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

S. Köhler, F.R.J. Verhey

Cognitieve stoornissen bij ouderen met een depressie, 601 - 607

Korte bijdrage

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

G.-J. Hendriks, G.P.J. Keijsers, M. Kampman, M.J.P.M. Verbraak, T.G. Broekman, C.A.L. Hoogduin, R.C. Oude Voshaar

Behandeling van angststoornissen bij ouderen, 589 - 595

Korte bijdrage

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

P.J. van 't Veer-Tazelaar, P. Cuijpers, A.J. Beekman

Preventie van depressie en angst bij ouderen, 579 - 584

Gevalsbeschrijving

2011/5

P. de Schutter, F. Bouckaert, J. Peuskens

Door aripiprazol geïnduceerd parkinsonisme bij een 64-jarige patiënte met een bipolaire stoornis, 299 - 303

Overzichtsartikel

2011/11

A. van Lammeren, A. Dols, H. van Gerven, R.W. Kupka, M.L. Stek

Manie op latere leeftijd: bipolaire stoornis als diagnose per exclusionem, 813 - 823

Oorspronkelijk artikel

2010/6

S.P.J. van Alphen, N. Bolwerk, A.C. Videler, J.H.A. Tummers, R.J.J. van Royen, H.P.J. Barendse, K.A.P. Penders, C. Scheepers, R. Verheul

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: delphi-onderzoek onder Nederlandse en Vlaamse experts over specifieke diagnostische en therapeutische aspecten, 375 - 386

Korte bijdrage

2009/5

S.M.J. Heijnen-Kohl, S.P.J. van Alphen

Diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij ouderen, 339 - 343

Korte bijdrage

2009/4

S.P.J. van Alphen, A.C. Videler, R.J.J. van Royen, F.R.J. Verhey

Multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen; nader gespecificeerd voor ouderen, 249 - 253

Gevalsbeschrijving

2008/9

G.J. Hendriks, M.M. van Rees, M.J.P.M. Verbraak, G.P.J. Keijsers, C.A.L. Hoogduin

Behandeling van ouderen met een obsessieve-compulsieve stoornis, 617 - 621

Gevalsbeschrijving

2007/3

S. Koeck, F. Bouckaert, J. Peuskens

Verzamelzucht als hoofdsymptoom van het diogenessyndroom, 195 - 199

State-of-the-art-artikel

2005/1

E.J.W. van Someren, R.F. Riemersma, D.F. Swaab

Licht op het slaap-waakritme bij ouderen en op dementie, 29 - 38