Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: diagnosis

Essay

2019/7

C.L. Crunelle, W. van den Brink, A. Schellekens, G. van de Glind, Belgisch/Nederlands Icasa consortium, F. Matthys

Internationale consensus voor de screening, diagnose en behandeling van volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van een middel en ADHD, 477 - 487

Overzichtsartikel

2019/6

M.W.H. Lochmann van Bennekom, M. van Eijkelen, B. Geerling, M.H.J. Hillegers, M. de Leeuw, R.W. Kupka, E.J. Regeer

Tijdige herkenning van bipolaire stoornissen; noodzaak en praktijkadviezen, 384 - 391

Essay

2019/11 Verstandelijke beperkingen en psychiatrie

J.G. Nieuwenhuis

Herkenning en diagnostiek van laagbegaafdheid in de geestelijke gezondheidszorg, 756 - 760

Essay

2018/8

K. Hens, R. Langenberg

Biologie en context; ervaringen van volwassenen met een diagnose autisme, 536 - 543

Oorspronkelijk artikel

2016/11

E.J.M. Penterman, F.G.L.M. Sabelis, S.P.A. Rasing, C.P.F. van der Staak, H.L.I. Nijman

De validiteit van acute inschattingen van toestandsbeelden door ggz-crisisdienstmedewerkers, 777 - 784

Essay

2015/1

R. Wesseloo, K.M. Burgerhout, K.M. Koorengevel, V. Bergink

Postpartumpsychose in de klinische praktijk: diagnostiek, behandeling en preventie, 25 - 33

Essay

2014/8

A.M. Ruissen

Diagnostiek en classificatie scheiden in de psychiatrie. Hoe de DSM-5 zinvol ingezet kan worden voor het vak, 523 - 530

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

W. van den Brink

Verslavingsgedrag van DSM-IV naar DSM-5, 206 - 210

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

N. Tan, J. van Os

Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen in de DSM-5, 167 - 172

Essay

2014/11

J.P. Glaser

Multipele, ‘fout-positieve’ diagnosen bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; effect van interferentie tussen verschillende diagnostische modellen, 737 - 742

Korte bijdrage

2012/11 themanummer Klinische Stagering en Profilering

A.T.F. Beekman, J. van Os, H.J.C van Marle, P.N. van Harten

Stagering en profilering van psychiatrische stoornissen, 915 - 920

Korte bijdrage

2009/5

S.M.J. Heijnen-Kohl, S.P.J. van Alphen

Diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij ouderen, 339 - 343

Essay

2007/7

F.R.J. Verhey, F.C. Verhulst, R.F. Ferdinand

Kinder- en jeugdpsychiatrie: een vak en een identiteit II, 429 - 438

Korte bijdrage

2007/6

I.M. van Vliet, E. de Beurs

Het Mini Internationaal Neuropsychiatrisch Interview (MINI) Een kort gestructureerd diagnostisch psychiatrisch interview voor DSM-IV- en ICD-10-stoornissen, 393 - 397

Gevalsbeschrijving

2007/11

E. Vrieze, G. Pieters

Het syndroom van De Clérambault. Een gevalsbeschrijving en literatuuronderzoek naar het onderscheid tussen primaire en secundaire erotomanie, 845 - 849

Overzichtsartikel

2006/9

E.E. Vleugel, Y.K. Chong, R.C. van der Mast

De diagnostiek van frontotemporale dementie, een kameleon in de psychiatrie, 705 - 715

Oorspronkelijk artikel

2006/6

M.A. Bosscha, C.J.M. van Velzen, Y. Meesters

Het meten van persoonlijkheidseigenschappen: een vergelijking van de TCI met de NVM, 435 - 444

Overzichtsartikel

2005/6

P.N. van Harten

Katatonie, een syndroom om te herinneren, 371 - 382

Essay

2005/12

M.A.J. Romme

Een kritische beschouwing over de keuze van de diagnose schizofrenie als uitgangspunt van richtlijnen voor de behandeling, 837 - 845

Overzichtsartikel

2004/3

S.P.J. van Alphen, G.J.J.A. van Engelen, Y. Kuin, J.J.L. Derksen

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, 145 - 156

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

A.T.F. Beekman, E. de Beurs

Meetinstrumenten bij aanmelding in de psychiatrie, 653 - 658

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

J.M. Havenaar, J. van Os, D. Wiersma

Algemene meetinstrumenten in de psychiatrische praktijk, 647 - 651

Oorspronkelijk artikel

2003/6

D.W.G.M. Tijdink, J. van Es

Vertaal- en communicatieproblemen bij de diagnostiek van de depressieve stemming bij berberpatiënten , 327 - 332

Overzichtsartikel

2003/5

I.M. Holslag, W. Snelleman, H.W. Hoek

Acute porfyrie: een intrigerende imitator, 277 - 286

Oorspronkelijk artikel

2003/4

J.P.A.M. Bogers, A.W. Goedhart, P.J. Hermans

Culturele bias in de beoordeling van negatieve symptomen? , 203 - 210