Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: cannabis

Klinische Praktijk

2020/01

M.A.J.T. Blanken, F.P.M.L. Peeters

Een patiënt met acute buikpijn en braken veroorzaakt door het cannabinoïd-hyperemesissyndroom, 73 - 77

Oorspronkelijk artikel

2013/10

V.M. Hendriks, E. van der Schee, P. Blanken

Multidimensionele gezinstherapie en cognitieve gedragstherapie bij adolescenten met een stoornis in het gebruik van cannabis; een gerandomiseerd onderzoek1, 747 - 759

Gevalsbeschrijving

2009/11

N. Matthijs, G. Touquet, M. De Hert

Cannabisgeïnduceerde manie?, 859 - 863

Overzichtsartikel

2006/3

M.R. Weeda, B.D. Peters, L. de Haan, D.H. Linszen

Blijvende neuropsychologische stoornissen en structurele en functionele hersenafwijkingen na langdurig cannabisgebruik, 185 - 193

Overzichtsartikel

2004/8

J.G.C. van Amsterdam, A. Opperhuizen, W. van den Brink

Cannabis als risicofactor van schizofrenie, 515 - 524