Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: verstandelijke handicap

Overzichtsartikel

2009/3

W.M.A. Verhoeven, S. Tuinier †, J.I.M. Egger

Een algoritme voor psychofarmaca bij verstandelijk gehandicapten: psychiatrische diagnostiek in drie stappen, 161 - 171

Oorspronkelijk artikel

2003/11

J.J. Stolker, P.J. Koedoot, E.R. Heerdink, H.G.M. Leufkens, W.A. Nolen

Het psychofarmacagebruik door verstandelijk gehandicapte bewoners van gezinsvervangende tehuizen1, 667 - 676

Overzichtsartikel

2000/11

J.A. van Waarde, J.J. Stolker, A.C.A. Soleman

Elektroconvulsietherapie bij mensen met een verstandelijke handicap , 811 - 824

State-of-the-art-artikel

1999/4

W.M.A. Verhoeven, S. Tuinier †

Farmacotherapie bij verstandelijk gehandicapten met gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen , 219 - 231

State-of-the-art-artikel

1999/3

W.M.A. Verhoeven, S. Tuinier †, L.M.G. Curfs

Neuropsychiatrische diagnostiek bij verstandelijk gehandicapten, 151 - 163