Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: clozapine

Overzichtsartikel

2019/6

T. van der Poorten, M. De Hert

Sublinguaal atropine bij clozapine-geïnduceerde sialorroe: literatuuroverzicht en twee gevalsbeschrijvingen, 403 - 410

Klinische Praktijk

2018/12

H.C. van Mierlo, C.D. Schubart, N.M.S. Golüke, K.M. Bessembinders, J.K. Tijdink

Acute dystonie bij een patiënte met een door infectie verhoogde clozapinespiegel, 843 - 847

Gevalsbeschrijving

2016/4

T.S.E. Nonner, S.J. Timmer

Sterke stijging van clozapinespiegel na overschakelen van traditionele op elektronische sigaretten, 314 - 317

Overzichtsartikel

2014/4

C.W. Slotema, J.D. Blom, I.E.C. Sommer

Behandelmogelijkheden voor auditieve verbale hallucinaties, 247 - 256

Gevalsbeschrijving

2013/4

A. Archie, P. Persoons, M. Vandenbulcke

Clozapine en levodopa als behandeling van persisterende visuele hallucinaties en motorische symptomen bij dementie met lewylichaampjes, 287 - 291

Overzichtsartikel

2013/2

M.E.H. Wigard, A.R. van Gool, P.F.J. Schulte

Additie van fluvoxamine aan clozapine: theorie en praktijk, 113 - 121

Gevalsbeschrijving

2013/12

S. van Zuilekom, H.J. Gijsman

Een patiënt met clozapinebehandeling in het algemeen ziekenhuis: intercollegiale consultatie en bewaken van de bloedspiegel noodzakelijk, 955 - 959

Gevalsbeschrijving

2012/9

W.J.D.M. Laan, D. Ramlal

Etniciteit en clozapine: wees bedacht op benigne etnische neutropenie, 829 - 833

Gevalsbeschrijving

2012/3

D. van Dam, T.M. Bosch, E.J. Mookhoek, J.E. Hovens

Behandeling van clozapinegeïnduceerde tachycardie met propranolol gecompliceerd door psoriasis, 285 - 289

Gevalsbeschrijving

2011/8

A.J.E. Visscher, D. Cohen

Periorbitaal oedeem en therapieresistente hypertensie als zeldzame bijwerkingen van clozapine, 555 - 559

Oorspronkelijk artikel

2010/4

H. Kamphuis, J. Arends, L. Timmerman, J. van Marle, J. Kappert

Myocarditis en cardiomyopathie; ernstige complicaties van clozapinetherapie, 223 - 233

Gevalsbeschrijving

2010/11

A.R. van Gool, M.H. de Jong, W.M.A. Verhoeven

Toxische plasmaconcentratie van clozapine bij ontstekingsprocessen, 791 - 796

Gevalsbeschrijving

2010/11

D. Cohen

Clozapinescreening: leukocytenbepaling volstaat niet meer, 785 - 790

Gevalsbeschrijving

2009/9

A. Ruissen, A.M. van Schaik, J.H. Beijnen

Clozapinegebruik en abrupt stoppen met roken; een potentieel levensbedreigende combinatie, 699 - 703

Gevalsbeschrijving

2008/2

J.M.P. Kleinen, F. Bouckaert, J. Peuskens

Clozapinegeïnduceerde agranulocytose en het syndroom van Sweet bij een 74-jarige patiënte, 119 - 123

Gevalsbeschrijving

2008/2

M.R. Koerhuis, A. Wunderink, W.A. Nolen

Een psychotische depressie en onvoldoende effect van farmacotherapie en elektroconvulsietherapie. Wat zijn de volgende opties?, 107 - 112

Gevalsbeschrijving

2008/10

A.R. van Gool, M.T. van der Velden, A.W. Oosten, E. van Meerten, W.M.A. Verhoeven, A.J.M. Loonen

Chemotherapie bij gebruik van clozapine; een verhoogde kans op agranulocytose?, 673 - 678

Gevalsbeschrijving

2007/9

J.A.W. Benckhuijsen, I.P.M. Keet

Delirium bij herstart clozapine na korte onderbreking, 661 - 665

Gevalsbeschrijving

2007/9

P.J.S. Michielsen, M.M. Thunnissen, B. Van Den Bossche

Clozapine en selectieve serotonineheropnameremmers: risico's op toxiciteit, 655 - 659

Gevalsbeschrijving

2007/8

J.P.A.M. Bogers

Granulocytopenie bij clozapine: doorgaan of stoppen met behandeling, 575 - 579

Overzichtsartikel

2006/4

W.F. Scholte

Door clozapine geïnduceerde agranulocytose: genetische en immunologische verklaringen, 295 - 302

Korte bijdrage

2005/1

V. Christiaens, G. Pieters

Hypersalivatie door clozapine: oorzaken en behandelmogelijkheden, 39 - 44

Gevalsbeschrijving

2004/3

J.J. Peetoom, P.F.J. Schulte

Coma door clozapine met benzodiazepinen: de rol van flumazenil, 185 - 190

Gevalsbeschrijving

2003/6

R. Veltkamp, L.H.W.M. Kaiser

Clozapine en fluvoxamine samen is meer dan twee keer alleen , 347 - 351

Korte bijdrage

2001/10

P.F.J. Schulte

De plaats van clozapine bij de behandeling van schizofrenie, 715 - 720