Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: bijwerkingen

Klinische Praktijk

2018/6

M.N. Cappai, B.A.W. Jacobs, L. Tulner, T.J. Holwerda

Hypomanie geïnduceerd door intranasaal corticosteroïd fluticasonspray, 419 - 419

Korte bijdrage

2014/6

H.J. Kolthof

Moderne antidepressiva en hallucinaties, 407 - 412

Overzichtsartikel

2011/1

L. Seurs, A. Mierzejewska, S.J. Claes

Paranoïde psychose geïnduceerd door corticosteroïden: gevalsbeschrijving en literatuuroverzicht, 37 - 47

Gevalsbeschrijving

2010/2

A.I.A. Ahmed, P.J.W.B. van Mierlo, J.A. van Waarde, P.A.F. Jansen

Hallucinaties en levendige dromen bij metoprololgebruik, 117 - 121

Gevalsbeschrijving

2010/11

D. Cohen

Clozapinescreening: leukocytenbepaling volstaat niet meer, 785 - 790

State-of-the-art-artikel

2007/10

H. Knegtering, R. Bruggeman , S. Castelein, D. Wiersma

Antipsychotica en seksueel functioneren bij mensen met psychosen, 733 - 742

Gevalsbeschrijving

2004/2

T.J. Holwerda, P.F.J. Schulte, M.G. Charbon-Rosier

Hyponatriëmie bij gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers, 115 - 119

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

P.N. van Harten

Meetinstrumenten bij motorische bijwerkingen, 711 - 715

Gevalsbeschrijving

2002/1

I.M. van Vliet, A.R. van Gool

Manie bij gebruik van interferon-alfa, 51 - 54

Overzichtsartikel

2001/2

J.M. van Bruggen, D.H. Linszen, P.M.A.J. Dingemans, B.P.R. Gersons

Gewichtstoename en antipsychotica, 95 - 104

Korte bijdrage

2001/10

P.F.J. Schulte

De plaats van clozapine bij de behandeling van schizofrenie, 715 - 720

Gevalsbeschrijving

2000/2

J. Vink

Koorts en leukocytose als voorbijgaande bijwerkingen van clozapine, 121 - 125

Korte bijdrage

2000/11

A.C.M. Vergouwen, A. Bakker

Selectieve serotonineheropnameremmers en onttrekkingsverschijnselen , 845 - 849

Korte bijdrage

2000/1 Millenniumnummer

F. van Ree

Elektroconvulsietherapie rond de wisseling van het millennium, 19 - 22

State-of-the-art-artikel

1999/4

W.M.A. Verhoeven, S. Tuinier †

Farmacotherapie bij verstandelijk gehandicapten met gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen , 219 - 231