Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: ethics

Essay

2020/11 Leefstijl

K. Hens

‘Je zou wat meer moeten sporten’; de ethiek van leefstijl en geestelijke gezondheid, 976 - 980

Essay

2018/1

A. Liégeois

Een relationeel ethisch model voor het evalueren van beslissingsbekwaamheid in de psychiatrie, 29 - 36

Korte bijdrage

2017/10 themanummer Hersenstimulatie

A.F.G. Leentjens, D. Horstkötter, G. de Wert

Ethische overwegingen bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen met diepe hersenstimulatie, 662 - 666

Essay

2016/3

A. Vellinga, E.A.H. van Melle-Baaijens

Moreel beraad: tijd voor ethische reflectie in de dagelijkse praktijk van de ggz, 207 - 214

Oorspronkelijk artikel

2016/1

M. Verhoef, J.N. van Dartel, I.M. van Vliet

Denkbeelden van psychiaters over de verantwoordelijkheid van patiënten voor hun gezondheid; een kwalitatief onderzoek, 11 - 19

Essay

2015/4

M. Morrens, J. De Fruyt, T. Pattyn, M. Surmont, G Pieters

Deontologisch advies inzake de omgang van psychiaters met de farmaceutische industrie, 268 - 273

Korte bijdrage

2015/1

D.J.L.G. Schutter, M. van den Hoven

Ethische overwegingen bij transcraniële magnetische stimulatie in de behandeling van depressie, 42 - 46

Essay

2012/7

F.A. de Wit

Autonomie: een zorgelijk begrip?, 583 - 592

Essay

2012/3

J. Boonekamp, R. Berghmans, W. Dondorp, G. de Wert

Zorg voor verslaafde zwangere vrouwen: rechtvaardiging van drang en dwang, 257 - 266

Essay

2011/11

A. Liégeois, A. Haekens, M. Eneman

Het voorwaardelijk gedeelde beroepsgeheim bij het uitwisselen van informatie in een team of netwerk. Revisie van een ethisch advies, 841 - 849

Essay

2011/10

D. Horstkötter, R.L.P. Berghmans, J. Slatman, G. de Wert

Biologie en psychiatrie: ethische aspecten van de preventie van antisociaal gedrag bij kinderen, 739 - 749

Essay

2010/8

Y. Meesters, M.J. Ruiter, W.A. Nolen

Is het gebruik van placebo in onderzoek bij depressie aanvaardbaar?, 575 - 582

Overzichtsartikel

2009/5

A. Liégeois, M. Eneman

Ethisch advies over de preventie van zelfdoding in de geestelijke gezondheidszorg, 315 - 324

Essay

2006/10

A. Liegéois, A. Haekens, M. Eneman

Uitwisselen van informatie bij het samenwerken in de geestelijke gezondheidszorg. Een ethisch advies, 787 - 795

Essay

2004/6

A. Liégeois, M. Eneman

Omgaan met vrijheid en dwang in de geestelijke gezondheidszorg: een ethisch advies, 369 - 378

Essay

2000/8

W.A. Nolen, D.P. Engberts

Klinisch-wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie: ethische en juridische aspecten, 575 - 584

Essay

2000/6

G.A.M. Widdershoven, R.L.P. Berghmans, A.C. Molewijk

Autonomie in de psychiatrie, 389 - 398

Korte bijdrage

2000/1 Millenniumnummer

W. Goudsmit

De psychiater bij de reclassering, 57 - 61