Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: trauma

Onderzoeksartikel

2020/07

S.H.W. Mares, M.S. Vroling

Trauma en anorexia nervosa: samenhang tussen traumakenmerken, PTSS en de duur van de eetstoornis, 541 - 548

Proefschriftartikel

2019/4

A.D. Krause-Utz, B.M. Elzinga

Neurale mechanismen van dissociatie: implicaties voor borderline­persoonlijkheidsstoornis, 267 - 275

Overzichtsartikel

2019/10

A. Neven, J. de Jong, B.H. Pieterse

De medicamenteuze behandeling van PTSS en een comorbide stoornis in alcoholgebruik: een systematische literatuurstudie, 692 - 701

Klinische Praktijk

2018/6

S. Cherlet, I. de Groote, I. Jespers

Extreme regressie bij een kind na migratie en trauma, 411 - 414

Oorspronkelijk artikel

2017/11

G. Beldman, H.H.L.M. Kessels, I.W. de Groot

Het effect van een kortdurende groepsgewijze stabilisatietraining bij patiënten met een complexe posttraumatische stressstoornis, 672 - 679

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

A.J.L.M. van Balkom, L. Gabriëls, O.A. van den Heuvel

Angst, obsessieve-compulsieve stoornis en trauma in de DSM-5, 177 - 181

Essay

2011/7

R. Kahn

De oorlog van Bastiaans; een ontnuchterende spiegel, 425 - 428

Korte bijdrage

2009/8 Themanummer Stress en Psychiatrie

S.J. Claes

Stress en depressie: klinisch, neurobiologisch en genetisch perspectief, 551 - 557

Oorspronkelijk artikel

2007/2

N. Lammerts van Bueren

Schrijfopdrachten over aversieve ervaringen sorteren geen effect bij patiënten met angststoornissen, 75 - 84

Essay

2006/3

T. Giesbrecht, M. Merckelbach

Dissociatieve symptomen en slaap, 207 - 215

Oorspronkelijk artikel

2005/2

I. Candel, E. Offermans, M. Jelicic, H. Merckelbach

Sociale steun en psychische klachten bij jonge vluchtelingen, 75 - 81

Overzichtsartikel

2004/6

M.P. van den Berg, R.A. Jongedijk

Farmacotherapie van de posttraumatische stressstoornis, 357 - 368

Overzichtsartikel

2003/4

I. Candel, H. Merkelbach

Peritraumatische dissociatie als voorspeller van posttraumatische stressstoornis: een kritische noot. , 211 - 219

Overzichtsartikel

2002/8

M. van Gerven, O. van der Hart, E.R.S. Nijenhuis, T. Kuipers

Psychose, trauma en traumagerelateerde psychopathologie, 533 - 540

Essay

2002/12

J.E. Hovens, G.J. van der Ploeg

Hoe het trauma het gewone leven binnendrong, 803 - 811

Overzichtsartikel

2001/5

N. Nicolaï

Hechting en psychopathologie: een literatuuroverzicht, 333 - 342

Overzichtsartikel

2001/10

N.J. Nicolai

Hechting en psychopathologie: de reflectieve functie, 705 - 714

Oorspronkelijk artikel

2001/10

D. Bracke, K. van Leeuwen, L. Verhofstadt-Denève

Comorbiditeit van zelfverwondend gedrag en dissociatieve symptomen bij vrouwelijke psychiatrische patiënten, 673 - 682