Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: dissociatie

Overzichtsartikel

2020/6

H. Merckelbach, H. Otgaar, M. Jelicic

Psychopathologische betekenis van fantasiegeneigdheid gemeten met de Creatieve Ervaringen-Vragenlijst: een meta-analyse, 457 - 464

Proefschriftartikel

2019/4

A.D. Krause-Utz, B.M. Elzinga

Neurale mechanismen van dissociatie: implicaties voor borderline­persoonlijkheidsstoornis, 267 - 275

Korte bijdrage

2011/10

D. van der Kloet, T. Giesbrecht, H. Merckelbach

Slaperigheid voorspelt toename van dissociatieve symptomen: een veldstudie , 757 - 763

Oorspronkelijk artikel

2008/2

D. De Wachter, A. Neven, S. Vandewalle, J. Vanderlinden, A. Lange

Dissociatieve verschijnselen: verband met stress uit heden én verleden, 83 - 88

Essay

2006/3

T. Giesbrecht, M. Merckelbach

Dissociatieve symptomen en slaap, 207 - 215

Oorspronkelijk artikel

2006/1

W. op den Velde, P.G.H. Aarts, H.F.A. Schalken, H.N. Sno

Het verband tussen belastende ervaringen en dissociatieve verschijnselen, 7 - 15

Overzichtsartikel

2002/8

M. van Gerven, O. van der Hart, E.R.S. Nijenhuis, T. Kuipers

Psychose, trauma en traumagerelateerde psychopathologie, 533 - 540

Overzichtsartikel

2001/5

N. Nicolaï

Hechting en psychopathologie: een literatuuroverzicht, 333 - 342

Oorspronkelijk artikel

2001/10

D. Bracke, K. van Leeuwen, L. Verhofstadt-Denève

Comorbiditeit van zelfverwondend gedrag en dissociatieve symptomen bij vrouwelijke psychiatrische patiënten, 673 - 682