Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: psychose

Gevalsbeschrijving

2005/5

P.J.L. Collin, H. Boer, A. Vogels, L.M.G. Curfs

Psychose bij kinderen met het Prader-Willisyndroom, 325 - 328

Essay

2005/3

J.M. Havenaar

Waarom een diagnose schizofrenie?, 149 - 155

Korte bijdrage

2005/11 Themanummer Transculturele Psychiatrie

A.Y. Jessurun, B.C.M. Raes

Een Antilliaanse psychose? , 807 - 811

Oorspronkelijk artikel

2004/9

H. Nijman, M. Geurkink

Agressie van gedetineerden met psychiatrische stoornissen, 601 - 609

Oorspronkelijk artikel

2004/9

C. Matton, M. Wampers, M. De Hert, J. Peuskens

Ziekte-inzicht bij patiënten met schizofrenie, 589 - 599

Korte bijdrage

2004/8

E. Debusscher, M. Wampers, M. De Hert, J. Peuskens

Het meedelen van een psychiatrische diagnose aan mensen met een psychose Een exploratief onderzoek, 557 - 561

Overzichtsartikel

2004/8

J.G.C. van Amsterdam, A. Opperhuizen, W. van den Brink

Cannabis als risicofactor van schizofrenie, 515 - 524

Oorspronkelijk artikel

2004/5

M. Bak, PH. Delespaul, M. Hanssen, R. de Graaf, W.A.M. Vollebergh, J. van Os

Voorspellende waarde van niet door clinici erkende positieve psychotische symptomen, 285 - 293

Oorspronkelijk artikel

2004/4

L. van der Post, J. Peen, R.A. Schoevers, J. Dekker

Psychiatrische behandeling na een inbewaringstelling1, 209 - 217

Gevalsbeschrijving

2003/9

J.J.A. Jongeleen, C.L. Mulder

Bemoeizorg en respect voor autonomie, 575 - 578

Korte bijdrage

2003/8

K.P. Grootens, R.J. Verkes

Atypische antipsychotica bij borderline persoonlijkheidsstoornis , 517 - 524

Overzichtsartikel

2003/3

H.C. Klein, R.J. van den Bosch, J. Korf

Herpes-simplex-virusreplicatie in de hersenen als risicofactor voor psychosen , 149 - 157

Overzichtsartikel

2003/3

I. Myin-Germeys, P.A.E.G. Delespaul, J. van Os

Experience sampling onderzoek bij psychose , 131 - 140

Overzichtsartikel

2003/1

H.G.J. Barth-van Veldhuizen, C. Reinders, A.J.M. Loonen, W.A. Nolen

Anticonvulsiva bij agressie, angststoornissen, psychotische stoornissen en alcohol- en cocaïneonttrekkingsverschijnselen , 35 - 43

Overzichtsartikel

2002/8

M. van Gerven, O. van der Hart, E.R.S. Nijenhuis, T. Kuipers

Psychose, trauma en traumagerelateerde psychopathologie, 533 - 540

Korte bijdrage

2002/1

A.M. Weier, J.W. Hummelen

Klinisch bruikbare criteria bij de differentiële diagnose borderline versus psychotische stoornis, 45 - 50

Gevalsbeschrijving

2001/3

A.L.C. de Vries, I.M. van Vliet

Een man met een amnestische stoornis en psychotische symptomen ten gevolge van de ziekte van Behç;et, 191 - 195

Oorspronkelijk artikel

2001/11

C. Emck, P.F. Schothorst, H. van Engeland

Psychosen bij jeugdigen, 757 - 765

Korte bijdrage

1999/6

P. Vlaminck

Commentaar bij de 'Richtlijn antipsychoticagebruik bij schizofrene psychosen', 379 - 383

Overzichtsartikel

1999/5

J.L.M.G. Butenaerts, M.A.J. Romme, A.D.M.A.C. Escher

Cognitieve therapie bij psychose en stemmenhoren, 277 - 286

Korte bijdrage

1999/5

L. de Haan, I. Maksmovic

Psychosebehandeling met een lage dosering d2-antagonist, 287 - 291