Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: depression

Internet-artikel

2003/12

G. van Asten, G. Pieters, S. Joos

Depressie & internet, 805 - 813

State-of-the-art-artikel

2003/11

A.F.G Leentjens

Depressies bij de ziekte van Parkinson, 677 - 685

Gevalsbeschrijving

2003/1

S. Kats, J.A. Bruijn, M.J.C.E. Blondeau, W.W. van den Broek

Elektroconvulsietherapie als dwangbehandeling , 45 - 49

Overzichtsartikel

2002/9

D.J.F. van Schaik, H.W.J. van Marwijk, D.A.W.M. van der Windt, A.T.F. Beekman, M. de Haan, R. van Dyck

De effectiviteit van psychotherapie in de eerste lijn bij patiënten met een depressieve stoornis, 609 - 619

Overzichtsartikel

2002/6 Themanummer Psychiatrie en Gender

C.M.T. Gijsbers van Wijk

Depressie: genderverschillen in prevalentie, klinisch beeld en behandelrespons, 377 - 382

Oorspronkelijk artikel

2002/5

C.M.T. Gijsbers van Wijk, J. Dekker, J. Peen, F. de Jonghe

Depressie bij mannen en vrouwen: genderverschillen in behandeluitkomsten van farmacotherapie en gecombineerde therapie, 301 - 311

Overzichtsartikel

2002/5

J. Korf

Cortisol bij depressie: te hoog, te laag, of niet op tijd?, 323 - 332

Oorspronkelijk artikel

2002/4

F. de Jonghe, J. Dekker, S. Kool, G. van Aalst, J. Peen, C. Gijsbers van Wijk

Psychotherapie en/of antidepressiva bij depressie: een gerandomiseerd onderzoek, 237 - 248

Essay

2002/10

H.M. van Praag

Teleurstellingen, 693 - 702

Oorspronkelijk artikel

2002/1

J. Wijkstra, A. Algra, W.A. Nolen

Vervolgbehandeling met elektroconvulsietherapie ter preventie van een recidiefdepressie, 7 - 18

Overzichtsartikel

2001/3

Paul Hodiamont

Passende psychiatrische zorg , 173 - 183

Gevalsbeschrijving

2001/1

B.M.G. Arts, A.F.G Leentjens, A. Honig

Tijdelijke stemmingsverbetering bij een depressieve patiënt na een spontaan, gegeneraliseerd epileptisch insult, 55 - 58

Overzichtsartikel

2000/6

M.B.J. Blom, K. Jonker, P.M.J. Haffmans, Ph. Spinhoven

Combinatie van medicatie en psychotherapie bij depressie: een overzicht, 399 - 408

Overzichtsartikel

2000/5

M.B.J. Blom, K. Jonker, E. Hoencamp, R. van Dyck

Combinatietherapie van depressie: conceptuele en methodologische problemen, 337 - 345

Overzichtsartikel

2000/11

W.A. Veling, J.G. Goekoop

Relaties tussen persoonlijkheid en unipolaire depressie , 825 - 835

Overzichtsartikel

2000/11

J.A. van Waarde, J.J. Stolker, A.C.A. Soleman

Elektroconvulsietherapie bij mensen met een verstandelijke handicap , 811 - 824

Korte bijdrage

1999/4

E.A.M. Schouten, A.A.L. D'Alfonso, W.A. Nolen, E.H.F. de Haan, J. Wijkstra, R. Kahn

Beperkte effectiviteit van transcraniële magnetische stimulatie bij depressie , 233 - 237

Korte bijdrage

1999/2

M.T.G. Boon, F.P.M.L. Peeters

Affectieve dimensies bij depressie en angst, 109 - 113

Korte bijdrage

1999/10

W.J.G. Hoogendijk, D.F. Swaab

Klinische consequenties van centrale activatie van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras, 597 - 601

Overzichtsartikel

1999/10

I. Visser, E. Wekking, J. Assies, J. Huyser

Disregulatie van de limbisch systeemhypothalamus-hypofyse-bijnieras (lhhb-as) bij depressieve stoornissen, 587 - 596