Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: depression

Korte bijdrage

2011/1

D. Rhebergen, A. Rouwenhorst, H.C. Comijs, A. Dols, A.T.F. Beekman, C.B. Terwee, D. Arts, M.L. Stek

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Nederlandse versie van de CORE; een studie bij opgenomen ouderen met een depressie, 49 - 55

Korte bijdrage

2009/9

L.E. de Graaf, M.J.H. Huibers

Introductie van de Diagnostic Inventory for Depression in Nederland, 675 - 686

Korte bijdrage

2009/8 Themanummer Stress en Psychiatrie

S.J. Claes

Stress en depressie: klinisch, neurobiologisch en genetisch perspectief, 551 - 557

Korte bijdrage

2009/8 Themanummer Stress en Psychiatrie

E.R. de Kloet

Stress: neurobiologisch perspectief, 541 - 550

Korte bijdrage

2009/12

S. Thio, A.J.L.M. van Balkom

Effectiviteit van antidepressiva; implicaties van twee meta-analysen voor de klinische praktijk, 887 - 891

Overzichtsartikel

2009/11

R. Stammes, J. Spijker

Fysieke training bij depressie; een overzicht, 821 - 830

Gevalsbeschrijving

2009/10

L.M.L. Wynhoven, M.J.W.T. Scherders, J.A. van Suijlekom

Myotone dystrofie als contra-indicatie voor elektroconvulsietherapie?, 761 - 767

Essay

2008/8

P. Cuijpers, F. Smit

Subklinische depressie: een klinisch relevante conditie?, 519 - 528

Korte bijdrage

2008/8

A.C. van Harten, C. Leue, F.R.J. Verhey

Moeten depressieve klachten bij patiënten met subklinische hypothyreoïdie worden behandeld met schildklierhormoon?, 539 - 543

Korte bijdrage

2008/4

Y. Paalvast, W.A. Nolen

Moet de depressiebehandeling in Nederland anders na de STAR*D-studie?, 223 - 228

Korte bijdrage

2008/3

M.M. van Veen, P.C. Wauben, T.O. Hoffman, J.D. Blom

Het 'beginning psychiatric training syndrome' anno 2007. Mythe of realiteit?, 173 - 177

Farmacotherapie

2008/2

K.H. Kho

Combinatiebehandeling van elektroconvulsietherapie met psychofarmaca, 99 - 104

Overzichtsartikel

2008/10

R. Bruffaerts, A. Bonnewyn, K. Demyttenaere

Het voorkomen van depressie in België. Stand van zaken en reflecties voor de toekomst, 655 - 665

Gevalsbeschrijving

2006/5

D.G.H. Krol, W.A. Nolen

Acute stemmingsomslag naar hypomanie bij een patiënte met een unipolaire depressie direct na starten van venlafaxine, 405 - 408

Overzichtsartikel

2006/5

M. Eneman, B.G.C. Sabbe

Hopeloosheid bij patiënten met schizofrenie, 373 - 382

Oorspronkelijk artikel

2005/9

P.G. van der Velden, L. Grievink, A.M. Dorresteijn, I. van Kamp, A.N. Drogendijk, B. Christiaanse, A.J. Roskam, F. Marcelissen, M. Olff, M. Meewisse, B.P.R. Gersons, R.J. Kleber

Psychische klachten en het gebruik van de geestelijke gezondheidszorg na de vuurwerkramp Enschede. Een longitudinaal vergelijkend onderzoek , 571 - 582

Overzichtsartikel

2005/5

B.J.A. Hauer, I. Wessel, H. Merckelbach

Overalgemene herinneringen bij depressie en bij de posttraumatische stressstoornis: de rol van intrusieve herinneringen, 299 - 308

Overzichtsartikel

2005/3

D. Van West, G. Kenis, M. Maes

Cytokines en de depressieve stoornis: een psycho-immunologische kijk op de etiologie van de depressieve stoornis, 139 - 147

Oorspronkelijk artikel

2005/2

I. Candel, E. Offermans, M. Jelicic, H. Merckelbach

Sociale steun en psychische klachten bij jonge vluchtelingen, 75 - 81

Gevalsbeschrijving

2004/4

J.P. Smit, J. de Graaf, T. Tjabbes, J. Kloek

Depressie als eerste symptoom van de ziekte van Wilson, 255 - 258

Essay

2004/4

J. Ormel, M. Bartel, W.A. Nolen

De depressieparadox: werkzame behandelingen, maar geen dalende prevalentie , 237 - 246

Oorspronkelijk artikel

2004/2

A.T.F. Beekman, S.W. Geerlings, D.J.H. Deeg, J.H. Smit, R.S. Schoevers, E. de Beurs, A.W. Braam, B.W.J.H. Penninx, W. van Tilburg

Het beloop van depressie bij ouderen: resultaten van 6 jaar intensieve follow-up, 73 - 84

Korte bijdrage

2004/11

J. Spijker, A.J.A. Kaasenbrood, W.J. de Vries

Een richtlijn in de praktijk, 763 - 767

Overzichtsartikel

2003/8

A.W. Braam, A.T.F. Beekman, W. van Tilburg

Religiositeit en depressie bij ouderen: een overzicht van recent empirisch onderzoek , 495 - 505

Oorspronkelijk artikel

2003/8

R.A. Schoevers, M.I. Geerlings, A.T.F. Beekman, B.W.J.H. Penninx, D.J.H. Deeg, C. Jonker, W. van Tilburg

De relatie tussen depressie, sekse en verhoogde mortaliteit bij thuiswonende ouderen , 479 - 493