Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: depression

Gevalsbeschrijving

2016/9

M. Debeyne, A. Haekens, H. Peuskens

Vorbeireden en vorbeigehen: het ganser­syndroom voorbij?, 659 - 662

Oorspronkelijk artikel

2016/7

A. Muntingh, M. Laheij, H. Sinnema, M. Zoun, A. van Balkom, A. Schene, J. Spijker

Kwaliteit van leven en klachten na een zelfmanagementtraining bij patiënten met chronische angst en depressie: een gerandomiseerde studie, 504 - 512

Overzichtsartikel

2016/4

K.L. Blase, A. van Dijke, P.J.M. Cluitmans, E. Vermetten

Effectiviteit van hartritmevariabiliteitbiofeedback als aanvulling bij behandeling van depressie en posttraumatische stressstoornis, 292 - 300

Essay

2016/3

B.A.A. Bus, M.L. Molendijk

De neurotrofe hypothese van depressie, 215 - 222

Korte bijdrage

2016/12

P. Schipper, L. Vanmolkot, F.P.M.L Peeters

Combineren van klassieke monoamine-oxidaseremmer en tricyclisch anti-depressivum bij therapieresistente depressie: gevalsbeschrijving en literatuuroverzicht, 886 - 890

Overzichtsartikel

2015/8

R. van der Lem, N.J.A. van der Wee, T. van Veen, F.G. Zitman

Generaliseerbaarheid van depressietrials naar de dagelijkse praktijk, 579 - 587

Overzichtsartikel

2015/4

K.M. van Steenbergen-Weijenburg, C.M. van der Feltz-Cornelis, T.B. van Benthem, E.K. Horn, R. Ploeger, J.W. Brals, C. Leue, J. Spijker, L. Hakkaart-Van Roijen, F.F.H. Rutten, A.T.F. Beekman

Collaborative care voor de behandeling van comorbide depressieve stoornis bij chronisch lichamelijk zieke patiënten op een polikliniek van een algemeen ziekenhuis, 248 - 257

Gevalsbeschrijving

2015/4

E.M. Veltman, D. Rhebergen, E. van Exel, M.L. Stek

Hashimoto-encefalitis en depressie, 280 - 283

Oorspronkelijk artikel

2015/11

M. de Kruif, M.L. Molendijk, P.M.J. Haffmans, A.T. Spijker

Depressie tijdens de perimenopauze, 795 - 804

Essay

2015/11

E. Van Assche, J. De Backer, R. Vermote

Muziektherapie bij depressie, 823 - 829

Oorspronkelijk artikel

2015/1

E. Geuze, A. Reijnen, P. Cuijpers, A. Rademaker

‘Multi-moment non-invasieve neurostimulatie’; een gecontroleerde studie naar een experimentele behandeling voor depressieve klachten, 8 - 15

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

D. Rhebergen, P. Sienaert

Voorspellen psychomotore symptomen de behandelrespons bij depressieve stoornissen?, 83 - 88

Gevalsbeschrijving

2014/9

S. Buggenhout, J. Vandenberghe, P. Sienaert

Elektroconvulsietherapie in de behandeling van maligne antipsychoticasyndroom, 612 - 615

Overzichtsartikel

2014/7

E. Driessen, P. Cuijpers, S.D. Hollon, H.L. Van, J.J.M. Dekker

De effectiviteit van psychologische behandelingen voor depressie: een overzicht van nieuwe onderzoeksbevindingen, 455 - 462

Overzichtsartikel

2014/11

E. Opmeer, R. Kortekaas, A. Aleman

Hersenactiviteit als endofenotype voor het genetisch onderzoek naar depressie, 717 - 725

Overzichtsartikel

2013/4

M. De Venter, K. Demyttenaere, R. Bruffaerts

Het verband tussen traumatische gebeurtenissen in de kindertijd en angst, depressie en middelenmisbruik in de volwassenheid; een systematisch literatuuroverzicht, 259 - 268

Oorspronkelijk artikel

2013/4

M. Hendriksen, J.J.M. Dekker, F.E.R.E.R. de Jonghe, C.M.T. Gijsbers van Wijk, J. Peen, H.L. Van

Afweerstijl en therapeutische techniek als voorspellers voor uitkomst van psychodynamische psychotherapie bij depressie, 247 - 257

Overzichtsartikel

2012/6

R. Lieverse, R.F. Riemersma-van der Lek, J.M. Voermans, W.J.G. Hoogendijk

Chronotherapie bij stemmingsstoornissen, 527 - 537

Korte bijdrage

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

J.S.A.M. Reijnders, A.F.G Leentjens

Diagnostiek en beoordeling van psychopathologische symptomen bij de ziekte van Parkinson , 679 - 684

Korte bijdrage

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

N. Vogelzangs, B.W.J.H. Penninx

Depressieve klachten, cortisol, visceraal vet en metabool syndroom , 613 - 620

Korte bijdrage

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

S. Köhler, F.R.J. Verhey

Cognitieve stoornissen bij ouderen met een depressie, 601 - 607

Korte bijdrage

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

P.J. van 't Veer-Tazelaar, P. Cuijpers, A.J. Beekman

Preventie van depressie en angst bij ouderen, 579 - 584

Gevalsbeschrijving

2011/8

J.B. Koster, B.A.G. Kühbauch

Vitamine D-deficiëntie en psychiatrische patiënten, 561 - 565

Overzichtsartikel

2011/6

D.J.L.G. Schutter

Transcraniële magnetische stimulatie als behandelingsvorm voor depressie, 343 - 353

Oorspronkelijk artikel

2011/2

S. Van de Velde, K. Levecque, P. Bracke

Vlaanderen versus Nederland: verschillen in depressieve klachten bij mannen en vrouwen gemeten met de CES-D8, 73 - 82