Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: prevalentie

Accreditatieartikel

2020/5

C.G.J.G. Pouwels, G. Wolters Grégorio, P.J.J. Spauwen, B.A.A. Bus, I. Winkens, R.W.H.M. Ponds

Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, 327 - 327

Onderzoeksartikel

2020/07

S.H.W. Mares, M.S. Vroling

Trauma en anorexia nervosa: samenhang tussen traumakenmerken, PTSS en de duur van de eetstoornis, 541 - 548

Overzichtsartikel

2019/2

G.G.H. van der Linden, M.W.H. Lochmann van Bennekom, J. Spijker

Prevalentie en herkenning van bipolariteit bij patiënten met een therapieresistente depressieve stoornis; een systematische review, 104 - 111

Overzichtsartikel

2019/12

C.G.J.G Pouwels, G. Wolters Grégorio, P.J.J. Spauwen, B.A.A. Bus, I. Winkens, R.W.H.M. Ponds

Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel: een literatuuroverzicht, 862 - 878

Overzichtsartikel

2016/2

C. Zonnenberg, M.B.A. Niemantsverdriet, J.D. Blom, C.W. Slotema

Auditieve verbale hallucinaties bij patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis, 122 - 129

Oorspronkelijk artikel

2015/9

P. Mortier, K. Demyttenaere, M.K. Nock, J.G. Green, R.C. Kessler, R. Bruffaerts

De epidemiologie van ADHD bij universiteitsstudenten, 635 - 644

Overzichtsartikel

2015/4

A.E. Dingemans, E.F. van Furth

Eetstoornissen niet anderszins omschreven: een echte eetstoornis, 258 - 264

Overzichtsartikel

2014/8

T. Hundscheid, R.R.W.J. van der Hulst, B.P.F. Rutten, C. Leue

Stoornis in de lichaamsbeleving bij patiënten binnen de cosmetische chirurgie, 514 - 522

Oorspronkelijk artikel

2014/1

M. Tuithof, M. ten Have, S. van Dorsselaer, R. de Graaf

Prevalentie, persistentie en gevolgen van ADHD in de Nederlandse volwassen bevolking, 10 - 19

Overzichtsartikel

2012/9

S. Tremmery, A. de Decker, M. De Hert, J. De Varé, M. Danckaerts

Agressiebeleid op een forensische psychiatrische unit voor adolescenten; literatuuroverzicht en implementatie in de praktijk, 797 - 806

Oorspronkelijk artikel

2012/1

R. de Graaf, M. ten Have, C. van Gool, S. van Dorsselaer

Prevalentie van psychische aandoeningen en trends van 1996 tot 2009; resultaten van NEMESIS-2, 27 - 38

Korte bijdrage

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

P.D. Meesters, M.L. Stek

Ouderen met schizofrenie: prevalentie en verdeling naar ontstaansleeftijd in een psychiatrisch verzorgingsgebied in Amsterdam , 669 - 675

Oorspronkelijk artikel

2009/9

L. Van Rijsselberghe, G. Portzky, C. van Heeringen

Zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten in Vlaanderen, 629 - 640

Oorspronkelijk artikel

2007/9

C.A. ten Kate, E.H.M. Eurelings-Bontekoe, N. Mulder, Ph. Spinhoven

Persoonlijkheidsstoornissen in een instelling voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Prevalentie, kenmerken, behandelindicatie en drop-out, 597 - 609

Overzichtsartikel

2004/9

W.F. Scholte, M. Olff, B.P.R. Gersons

Posttraumatische stressstoornis ten gevolge van somatische ziekten of de behandeling daarvan , 611 - 617

Korte bijdrage

2004/5

G. Dom, F. de Groot, S. Koeck

Prevalentie van middelenproblemen en dubbeldiagnose in Belgische psychiatrische ziekenhuizen, 317 - 321

Essay

2004/4

J. Ormel, M. Bartel, W.A. Nolen

De depressieparadox: werkzame behandelingen, maar geen dalende prevalentie , 237 - 246

Oorspronkelijk artikel

2001/5

A.J. Fouwels, W. van den Brink, H.F.A. Schalken

Stoornissen in het alcoholgebruik bij patiënten van een academische polikliniek psychiatrie, 297 - 307

Korte bijdrage

1999/9

J. Spijker, W.A. Nolen

Hoe hoog is de prevalentie van de depressieve stoornis? , 539 - 542

Overzichtsartikel

1999/2

J.F. von Gleich, H. Knegtering

Minder kanker bij schizofrenie? , 95 - 101

Overzichtsartikel

1999/2

R.R.J.M. Vermeiren, D. Deboutte

Vóórkomen en verloop van obsessief en compulsief gedrag bij kinderen , 85 - 94