Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: behandeling

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

H.W. Hoek, W. Vandereycken

Een kwarteeuw onderzoek en behandeling van eetstoornissen, 85 - 89

Overzichtsartikel

2020/8 Psychedelica

W. van den Brink, J.J. Breeksema, E. Vermetten, R.A. Schoevers

Psychedelica bij de behandeling van verslaving en psychose, 650 - 658

Essay

2019/7

C.L. Crunelle, W. van den Brink, A. Schellekens, G. van de Glind, Belgisch/Nederlands Icasa consortium, F. Matthys

Internationale consensus voor de screening, diagnose en behandeling van volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van een middel en ADHD, 477 - 487

Essay

2019/11 Verstandelijke beperkingen en psychiatrie

A. van den Brink, T. van Turnhout, E. Aldenkamp

Behandeling van posttraumatische stressstoornis bij mensen met een laag IQ, 804 - 808

Overzichtsartikel

2018/6

W.A.M. van der Veen, J.W. Renes, R.W. Kupka, E.J. Regeer

De effectiviteit van medicamenteuze en psychotherapeutische behandeling van comorbide angststoornissen bij patiënten met bipolaire stoornis, 388 - 396

Korte bijdrage

2018/3 themanummer Personalised Medicine

W. Veling, I.E.C. Sommer, R. Bruggeman, L. de Haan

Personalised medicine bij psychotische stoornissen, 161 - 165

Essay

2017/7

M. Kole, T. Kuipers

Negatieve symptomen en de levenslijn; over passiviteit bij psychose, 414 - 421

Essay

2017/11

A. Dols, S. Schouws

Ouderen met een bipolaire stoornis: achtergronden van speciale aanbevelingen in richtlijn, 693 - 701

Oorspronkelijk artikel

2017/11

G. Beldman, H.H.L.M. Kessels, I.W. de Groot

Het effect van een kortdurende groepsgewijze stabilisatietraining bij patiënten met een complexe posttraumatische stressstoornis, 672 - 679

Oorspronkelijk artikel

2016/6

E. Heyde, M. Dhar, H. Hellemans, E. Schoentjes, D. Van West

Gebruik van psychoactieve medicatie bij kinderen en jongeren met autisme-spectrumstoornis in de provincie Antwerpen, 446 - 454

Gevalsbeschrijving

2016/3

S.T.H. Honings, B.M.G. Arts, J. van Os

Katatonie: een veelvoorkomend, maar weinig herkend ziektebeeld, 232 - 236

Oorspronkelijk artikel

2016/3

W.G. ter Meulen, H.M. Visser, P.J.M. Elders, R.W. Kupka

De huisarts als primaire behandelaar van patiënten met een bipolaire stoornis: een exploratief onderzoek, 190 - 197

Korte bijdrage

2016/12

A. Smit, A.H. Schene, F.P.M.L. Peeters, J. Spijker

Farmacotherapie op maat; medicatieconsulten in een zorgprogramma voor depressie, 881 - 885

Korte bijdrage

2015/12 themanummer Kinder en Jeugdpsychiatrie

E. Verlinden, R.J.L. Lindauer

Trauma bij kinderen en adolescenten: screening, diagnostiek en behandeling, 912 - 916

Korte bijdrage

2015/12 themanummer Kinder en Jeugdpsychiatrie

A.A. van Elburg, U.N. Danner

Anorexia nervosa en adolescenten, 923 - 927

Korte bijdrage

2015/1

D.J.L.G. Schutter, M. van den Hoven

Ethische overwegingen bij transcraniële magnetische stimulatie in de behandeling van depressie, 42 - 46

Essay

2015/1

R. Wesseloo, K.M. Burgerhout, K.M. Koorengevel, V. Bergink

Postpartumpsychose in de klinische praktijk: diagnostiek, behandeling en preventie, 25 - 33

Oorspronkelijk artikel

2015/1

E. Geuze, A. Reijnen, P. Cuijpers, A. Rademaker

‘Multi-moment non-invasieve neurostimulatie’; een gecontroleerde studie naar een experimentele behandeling voor depressieve klachten, 8 - 15

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

A.F.G. Leentjens, O.A. van den Heuvel

Dilemma’s bij de behandeling van psychiatrische symptomen bij patiënten met de ziekte van Parkinson, 136 - 142

Oorspronkelijk artikel

2013/9

C.M. van Heugten, E.P.J. Janssen, A.J.M. Visscher, G. Wolters Gregório, S. Smeets, R.M.W.J. Berkers, R.W.M. Ponds

Klinische patiënten met niet-aangeboren hersenletsel in de ggz; inventarisatie van zorgbehoeftes en ontvangen zorg, 665 - 675

Korte bijdrage

2013/11 themanummer Verslaving

W.A.J.M. de Wildt, E. Vedel

Psychologische behandeling van verslaving: focus voor de toekomst, 907 - 913

Overzichtsartikel

2012/5

K-J. Nauta, N.M. Batelaan, A.J.L.M. van Balkom

De obsessieve-compulsieve stoornis vanuit gezinsperspectief; implicaties voor behandeling en onderzoek, 439 - 448

Gevalsbeschrijving

2012/4

L.W.J. van Rens, G.H. de Weert-van Oene, A.A. van Oosteren, C. Rutten

Klinische behandeling van posttraumatische stressstoornis bij patiënten met ernstige dubbele diagnose, 383 - 388

Korte bijdrage

2012/11 themanummer Klinische Stagering en Profilering

F.P.M.L. Peeters, H.G. Ruhé, A.T.F. Beekman, J. Spijker, R. Schoevers, F. Zitman, A. Schene

Stagering en profilering van unipolaire depressies, 957 - 963

Korte bijdrage

2012/1

A. Dols, H. van Gerven, F. Oostervink, S. Schouws, I. Tolner, R.W. Kupka, M.L. Stek

Aandachtspunten voor de behandeling van ouderen met een bipolaire stoornis, 75 - 80