Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: schizofrenie

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

D. Denys, L. de Haan

25 jaar antipsychotica: back to the future?, 105 - 109

Onderzoeksartikel

2020/12

E. Thys, C.I. Struyven, M. De Hert

Stigma rond schizofrenie, psychose en autisme in de Vlaamse dagbladen, 2013-2017, 1030 - 1039

Proefschriftartikel

2020/07

J. Deenik, D.E. Tenback, E.C.P.M. Tak, I.J.M. Hendriksen, P.N. van Harten

Thinking inside the box: leefstijl­verbetering bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in de kliniek, 564 - 574

Essay

2019/9

K. Plasmans, I. Glazemakers, G. Dom

Perinatale geestelijke gezondheidszorg voor moeders met schizofrenie in Vlaanderen; wat kan er nog beter?, 626 - 634

Klinische Praktijk

2019/6

L. Castelein, J. Steyaert, H. Peeters, G. van Buggenhout

Adolescent met schizofreniforme stoornis en terugkerende 16p11.2-duplicatie, 421 - 425

Overzichtsartikel

2019/10

S.K. Spoelstra, L. Visser, H. Knegtering

Cariprazine voor acute en onderhouds-behandeling van schizofrenie, 702 - 709

Onderzoeksartikel

2018/8

M. Molag, T. Beckers, H.J.E. van de Mortel

De implementatie van de multi-disciplinaire richtlijn schizofrenie binnen geaccrediteerde FACT-teams: een retrospectief dossieronderzoek, 521 - 526

Korte bijdrage

2018/3 themanummer Personalised Medicine

W. Veling, I.E.C. Sommer, R. Bruggeman, L. de Haan

Personalised medicine bij psychotische stoornissen, 161 - 165

Overzichtsartikel

2018/12

S.K. Spoelstra, L. Bais, H. Knegtering

Het driemaandelijkse paliperidon-palmitaatdepot bij schizofrenie, 827 - 833

Essay

2017/7

M. Kole, T. Kuipers

Negatieve symptomen en de levenslijn; over passiviteit bij psychose, 414 - 421

Korte bijdrage

2017/5

D.P. Muller, L. de Haan

Stoppen met roken en schizofrenie, 297 - 301

Accreditatieartikel

2017/12

T. Sabbe, J. Detraux, M. De Hert

Prolactine, antipsychotica en borstkanker: is er een verband?, 749 - 749

Korte bijdrage

2017/1

H.G. van Dijk*, E.A. Dapper*, C.H. Vinkers

SSRI’s en depressieve klachten bij schizofrenie: een systematische review, 40 - 46

Overzichtsartikel

2016/9

T. Sabbe, J. Detraux, M. De Hert

Prolactine, antipsychotica en borstkanker: is er een verband?, 641 - 649

Essay

2016/7

P.F. Bouvy

Schizofrenie bestaat: wel / niet / weet niet, 513 - 519

Korte bijdrage

2016/7

D. Muller, F. Schirmbeck, L. de Haan

Aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van dwangsymptomen bij schizofrenie, 529 - 534

Overzichtsartikel

2016/6

S. de Jong, R.J.M. van Donkersgoed, J. Arends, P.H. Lysaker, L. Wunderink, M. van der Gaag, A. Aleman, G.H.M. Pijnenborg

Metacognitie bij psychotische stoornissen: van concept naar interventie, 455 - 462

Gevalsbeschrijving

2016/6

T.J. Burger, A.E. Goudriaan, L. de Haan, M.B. de Koning

Duwen richting abstinentie: toepassing van drang en dwang bij schizofrenie met comorbide middelenafhankelijkheid, 481 - 484

Gevalsbeschrijving

2016/4

TH. van Oeffelt, E.J.D. Prinsen

Therapieresistente psychose door interactie tussen ritonavir en olanzapine, 309 - 313

Overzichtsartikel

2016/2

O. de Wachter, J. De La Asuncion, B. Sabbe, M. Morrens

Sociale disfunctie bij schizotypie, 114 - 121

Overzichtsartikel

2015/3

C.P. Engelhard, G. Touquet, A. Tansens, J. De Fruyt

Psychotische stoornis door alcohol: een systematisch literatuuroverzicht, 192 - 201

Overzichtsartikel

2015/3

P. Martinez-Martinez*, P.C. Molenaar*, M. Losen, C. Hoffmann, J. Stevens, L.D. de Witte, T. van Amelsvoort, J. van Os, B.P.F. Rutten

Auto-immuunaandoeningen als mogelijke oorzaak van neuropsychiatrische syndromen, 183 - 191

Korte bijdrage

2015/11

C.H. Vinkers, I.E. Sommer

Amisulpride: ook in Nederland een behandeloptie voor patiënten met een psychotische stoornis, 830 - 834

Overzichtsartikel

2015/10

J.D. Blom

De wereldondergangswaan; een klassiek symptoom met actuele relevantie?, 730 - 738

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

S. van den Ameele, B. Sabbe, M. Morrens

Karakteristieken van katatonie bij schizofrenie en stemmingsstoornissen, 94 - 98