Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Algemeen

De redactie volgt de aanbevelingen: ‘Recommendations for the conduct, reporting, editing and publication of scholarly work in medical journals’ van het International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Voor een uitgebreide versie zie http://www.icmje.org/recommendations. Verder geldt:

 • Het manuscript is in het Nederlands geschreven en niet elders gepubliceerd of aangeboden.
 • Een dubbelpublicatie of bewerking van een artikel uit een niet-Nederlandstalig tijdschrift is wel mogelijk. Zo nodig kunt u de redactie hierover vooraf benaderen. Vermeld bij indiening dat het om een dubbelpublicatie gaat, stuur het oorspronkelijke artikel en een schriftelijke toestemming van de houder van het copyright mee. 
 • Geaccepteerde artikelen worden eindredactioneel bewerkt en daarna ter fiattering aan de auteurs gezonden.
 • Voor het weergeven van de statistiek verzoeken wij de statistische richtlijnen van de adviseurs van de redactie te volgen.

De vorm van de kopij

 • Word-bestand voorzien van uw naam en genummerde pagina’s.
 • Gebruik de officiële spelling: Woordenlijst Nederlandse taal (het 'groene boekje') en Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal. Schrijf goed leesbaar, toegankelijk Nederlands, vermijd onnodig gebruik van vreemde talen en jargon. Houdt u aan het maximum aantal woorden van de beoogde rubriek. 
 • Schrijf afkortingen altijd eerst een keer voluit. Beperk het gebruik van afkortingen.
 • Vermeld van geneesmiddelen alleen de stofnaam; gebruik geen merknamen.
 • Kopjes: Voorzie de verschillende onderdelen van het artikel van tussenkoppen; subonderdelen kunt u aangeven met onderkoppen. Voor beide geldt: niet langer dan 1 regel (circa 50 karakters).
 • Titel: Maak deze bondig en aansprekend, niet langer dan 2 regels (max. 80 karakters).

Volgorde van de onderdelen van het manuscript

 • Titelpagina met volledige titel; achternaam, voorletters en roepnaam van alle auteurs, totaal aantal woorden (inclusief álle onderdelen) en aantal tabellen en figuren.
 • Samenvatting: de gegevens in de samenvatting moeten overeenkomen met die in het artikel. Alle artikelen hebben een gestructureerde samenvatting, behalve klinische praktijk en commentaren. Zie de aanwijzingen per rubriek en onderstaande tabel.
 • Summary: zorg voor een precieze vertaling van de Nederlandse samenvatting; vertaal ook de titel en de trefwoorden. Na acceptatie van het artikel wordt de summary door de redactie van het Tijdschrift geredigeerd.
 • Dankbetuiging/verantwoordingsnoot: noem alleen degenen die een specifieke bijdrage aan de inhoud van het artikel hebben geleverd, en noem hun bijdrage.
 • Naam, discipline, functie, werkplek van de auteurs (beperk de auteursgegevens tot 1 functie/werkplek). Vermeld het e-mailadres van één corresponderend auteur.
 • Literatuurlijst. Stel de literatuurlijst op volgens de Instructies voor literatuur. Het controleren van referenties op correctheid is de verantwoordelijkheid van de auteurs. Beperk u tot maximaal 25 essentiële referenties.
 • Tabellen en figuren. Lever de tabellen en figuren aan in Word als aparte bestanden. Volg voor de juiste lay-out de Instructies voor tabellen en figuren. Verwijs in de tekst en bespreek alleen de belangrijkste of meest opvallende zaken.

Verzending naar de redactie

 • Stuur uw manuscript en bijlagen per e-mail naar het redactiebureau.
 • Stuur de verklaring Strijdige Belangen mee met het manuscript, deze dient ook door coauteurs te worden ingevuld (klik HIER (openen met recente versie Acrobat Reader, voor de pdf van de Verklaring Strijdige Belangen) of download direct van de website van ICMJE).
 • De auteur draagt het copyright van het artikel over aan het Tijdschrift voor Psychiatrie.
 • Stuur een aanbiedingsbrief mee van de corresponderend auteur. In deze brief (klik HIER voor een voorbeeld) moet staan:
  • dat alle auteurs akkoord zijn met de tekst van het manuscript;
  • motivatie: maak in enkele zinnen duidelijk waarom dit artikel geschikt is voor het Tijdschrift, waarom u voor het Tijdschrift heeft gekozen en de beoogde rubriek;
  • bij dubbelpublicatie: toestemming van de houder van het copyright;
  • volledig correspondentieadres.