Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Colofon

Tijdschrift voor Psychiatrie

Abonnementen | Aansprakelijkheid | Advertenties | Colofon


Uitgave van de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie waarin participeren de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie.

Bestuur

 • prof.dr. S. Claes, voorzitter
 • prof.dr. M. Van Den Bossche, vicevoorzitter
 • M.R. van 't Spijker, penningmeester
 • dr. M. de Leeuw, secretaris

Hoofdredactie

 • dr. H.L. Van, voorzitter
 • prof.dr. G. Dom, plv. voorzitter en redacteur boeken
 • dr. S.J. Roza, secretaris
 • dr. M. Destoop
 • dr. J.R. Zinkstok

Redactieraad

 • dr. E. Van Assche
 • prof.dr. C. Baeken
 • dr. T. Birkenhäger
 • J.N. de Boer
 • prof. dr. R. Bruggeman
 • dr. A. Dols
 • dr. R. Duvivier
 • prof.dr. A. van Elburg
 • dr. J. De Fruyt
 • prof.dr. K.R. Goethals
 • dr. G.E. Jacobs
 • dr. M.C. Klaassen
 • dr. M. de Koning
 • L. De Picker
 • T. Pattyn
 • dr. D. Rhebergen
 • dr. L.M. Tak
 • prof.dr. N.J.A. van der Wee
 • dr. A. Wunderink

Eindredactie

 • drs. M. Kabos en K. Kabos-van der Vliet
  Kabos-Van der Vliet Redactiebureau

Adviseurs van de redactie

 • prof.dr. W. van den Brink
 • prof.dr. R. Bruffaerts
 • dr. M. Drukker
 • dr. J. Peen

Redactieadres
Redactiebureau Tijdschrift voor Psychiatrie
drs. S.L. (Lianne) van der Meer
p/a Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Postbus 20062
3502 LB Utrecht
Telefoon (030) 8990080
E-mail: info@tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Uitgever
De Tijdstroom uitgeverij
drs. L.H. (Gina) Doedens
Vondellaan 150
3521 GH Utrecht
Postbus 775
3500 AT Utrecht
Telefoon (030) 2364450
E-mail: info@tijdstroom.nl
Internet: www.tijdstroom.nl

Abonnees en andere lezers, auteurs en adverteerders wordt verzocht in geval van opmerkingen, suggesties, klachten en kanttekeningen contact op te nemen met de uitgever.

 

Abonnementen

Administratie
De Tijdstroom abonnementenadministratie
Postbus 765
2700 AT Zoetermeer
Telefoon (079) 3633090
Telefax (079) 5937411

Het Tijdschrift voor Psychiatrie verschijnt twaalfmaal per jaar.
Voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie inbegrepen in het lidmaatschap.

Tarieven 2022
Losse nummers:
€ 17,- (incl. btw)
Particulier abonnement:
€ 167,25 (incl. btw)
Studentenabonnement (maximaal gedurende vier achtereenvolgende jaren):
€ 60,- (incl. btw)

Richtlijnen voor het inzenden van kopij zijn te verkrijgen via www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Nieuwe abonnementen
Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan, maar alleen worden opgezegd vóór 1 december van de lopende jaargang. Betalingen bij voorkeur via de toegezonden acceptgirokaart.

 

Aansprakelijkheid

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen of van de advertenties. Niets uit dit tijdschrift mag openbaar worden gemaakt door middel van druk, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

 

Advertenties

De Tijdstroom uitgeverij
Annemieke Kreuning-Schaefer
Vondellaan 150
3521 GH Utrecht
Postbus 775
3500 AT Utrecht
Telefoon (030) 2364450
E-mail: info@tijdstroom.nl
Internet: www.tijdstroom.nl


Klik HIER voor een pdf van de tarieven voor advertenties

Sluitingsdata
Sluiting advertenties drie weken voor verschijnen of na telefonisch overleg (030-2364450).

Colofon

Ontwerp
Haagsblauw

Lay-out
Alces alces, Houten

Druk en afwerking
Bariet Ten Brink, Meppel
Gedrukt op pH-neutraal papier

ISSN 0303 7339


begin pagina