Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 11

Redactioneel

T.J. Heeren

Organisatie van de psychiatrische zorg: deconcentratie niet altijd het beste, 839 - 841

Korte bijdrage

C.H. Hendriks, A. Honig, G.W. Akkerhuis, W.A. Nolen

De lifechart-methode, 842 - 847

Korte bijdrage

P.B.M. Robben, G.J.M. Hutschemaekers

Bijna honderd jaar ouderen en psychiatrie , 848 - 858

Korte bijdrage

J. Peen, J. Dekker

Urbanisatiegraad als risico-indicator voor psychiatrische opname, 859 - 865

Korte bijdrage

E.S. Rinsma, E.J. Colon

De prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen kritisch bekeken, 866 - 874

Korte bijdrage

E. van Meekeren

Focus De rol en betekenis van farmacotherapie in de therapeutische relatie met patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis, 875 - 881

Korte bijdrage

Hilde Vanherle

Kort signalement Cognitieve gedragstherapie bij psychotische verschijnselen, 882 - 884

Ingezonden brief

W. Roos, F. Poolen

Postscripta Nogmaals: meet de REHAB psychiatrische invaliditeit?, 885 - 886

Ingezonden brief

A.C. Lit

Postscripta Het raadsel van lichaam en geest, 886 - 888