Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 9

Redactioneel

H. D'haenen †

Omtrent biologische psychiatrie, 703 - 704

Korte bijdrage

Publicatieprijs 1997 voor arts-assistenten, 705 - 705

Korte bijdrage

J. van der Weide, L.S.W. Steijns, T. Kuipers

De invloed van genetisch polymorfisme van cytochroom-P450-enzymen op het metabolisme van psychofarmaca, 706 - 711

Korte bijdrage

A.H. Veefkind

Geneesmiddeleninteracties met speciale aandacht voor het cytochroom-P450-systeem, 712 - 720

Korte bijdrage

N. van Beveren, E.J. Colon

Kunstmatige neurale netwerken in de psychiatrie, 721 - 732

Korte bijdrage

M.C.L. Baljon, M.J. de Graaf

Cliëntgerichte psychotherapie bij een vrouw met een bipolaire stoornis , 733 - 743

Korte bijdrage

J.E. Hovens, E.J.F.L. Olivier

Focus De gedragstherapeutische behandeling van posttraumatische stressstoornissen, 744 - 749

Ingezonden brief

M.A.J. Romme

Postscripta Het ziektebegrip in de psychiatrie, 750 - 752