Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 8, 660 - 669

Korte bijdrage

De REHAB: een maat van psychiatrische invaliditeit

J.P. Wilken, M. van der Gaag

In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de REHAB, een internationaal beproefde schaal die het functioneren van patiënten met een chronisch psychiatrische stoornis op een snelle en adequate wijze in beeld brengt. Eind 1994 verscheen na uitgebreid psychometrisch onderzoek de Nederlandse versie van de REHAB. Hiervoor werden data verzameld van ruim 1.400 patiënten in 15 psychiatrische centra. Ook uit het Nederlandse onderzoek blijkt dat de REHAB een betrouwbare en valide schaal is, die voor vele doeleinden gebruikt kan worden.