Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 8, 649 - 659

Korte bijdrage

Alcohol- en druggebruik bij acute opnames in een randstedelijk psychiatrisch ziekenhuis

P.K.J. Ronhaar, L. Timmerman

Herkenning van middelengebruik bij psychiatrische patiënten is van belang, omdat zowel het toestandsbeeld als het beloop van met name psychosen in negatieve zin beïnvloed kunnen worden.
In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar drug- en/of excessief alcoholgebruik bij 172 opeenvolgende opnames op een gesloten opnameafdeling van een randstedelijk psychiatrisch ziekenhuis. Tevens werd de psychiatrische toestand beoordeeld. Bij 42% van de opnames was sprake van middelengebruik in de maand voor opname. Bij jonge mannen was dit zelfs 64%. Zij gebruikten vooral cannabis, alcohol en cocaïne. Actuele gebruikers presenteerden zich vaker dan niet-gebruikers vijandigpsychotisch en kregen vaker als diagnose een niet-affectieve psychotische stoornis.
Op grond van deze resultaten wordt gepleit voor meer aandacht in de behandelprogramma's van psychiatrische patiënten voor de invloed van het middelengebruik.