Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 8, 634 - 648

Korte bijdrage

Angststoornissen bij ouderen: prevalentie en risicofactoren

M.A. Bremmer, A.T.F. Beekman, D.J.H. Deeg, A.J.L.M. van Balkom, R. van Dyck, W. van Tilburg

Alhoewel er aanwijzingen zijn dat angststoornissen ook bij ouderen vaak voorkomen, is er relatief weinig onderzoek naar gedaan. In een grote steekproef (n = 3056) ouderen (55-85 jaar) uit de Nederlandse bevolking werd de prevalentie van alle angststoornissen tezamen geschat op 10.2%. De gegeneraliseerde angststoornis (7.3%) en de fobieën (3.1%) kwamen het meeste voor, terwijl de paniekstoornis (1.0%) en de obsessief compulsieve stoornis (0.6%) relatief zeldzaam lijken onder ouderen. Onderzoek naar risicofactoren ondersteunt het gebruik van het vulnerabiliteit-stressmodel voor de etiologie van angststoornissen. Vulnerabiliteitsfactoren lijken een overheersende rol te spelen.