Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 3, 256 - 262

Korte bijdrage

Focus De rol en waarde van actimetrie bij de evaluatie van slaap-waak en gerelateerde stoornissen

H.A.M. Middelkoop, A Sadeh

Dit artikel beschrijft de rol en waarde van de toepassing van bewegingsmeters of actimeters bij het onderzoek naar fundamenteel wetenschappelijke en klinische aspecten van slaap-waak. Actimetrie is een bruikbare en qua kosten effectieve vervanging of aanvulling op reeds bestaande methoden van slaaponderzoek, met name bij insomnia, narcolepsie en stoornissen van het 24-uurs slaap-waakritme en hun (non-)farmacologische behandeling.