Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 3, 249 - 255

Korte bijdrage

EMDR bij de behandeling van Type II psychotrauma: een casus

E. ten Broeke, A. de Jongh

In deze gevalsbeschrijving wordt de behandeling van een cliënte met en verleden van gewelddadig en langdurig seksueel misbruik gepresenteerd. Hierbij werd gebruikgemaakt van Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR). De zelfrapportage van de cliënte alsmede de resultaten van een aantal gestandaardiseerde vragenlijsten laten zien dat EMDR kan leiden tot een forse reductie in PTSS-symptomatologie en overige klachten. De resultaten bleken stabiel bij een follow-up van negen maanden. Mogelijk kan casuïstiek als deze een stimulans betekenen voor gecontroleerd onderzoek naar de effecten van EMDR bij complexe (Type II) vormen van psychotrauma.