Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 3, 240 - 248

Korte bijdrage

Een standaardvoorlichtingsprogramma voor de lithiumbehandeling

E.A.M. Knoppert-van der Klein, C.A.L. Hoogduin, A.S. van Peski-Oosterbaan, J.R. Beck-Lie A Fat

Een eenvoudig voorlichtingsprogramma over lithium, bestaande uit een videoband en een informatiefolder, leidde tot een toename van kennis over lithium. Ook de attituden ten opzichte van de behandeling met lithium werden positief beïnvloed. Het gerapporteerde aantal bijwerkingen nam, ondanks de informatie over de bijwerkingen van lithium, niet toe. De therapietrouw, gemeten met behulp van de lithiumratio en het geschatte aantal gemiste lithiuminnames voor en na de voorlichting, veranderde niet.