Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 3, 220 - 231

Korte bijdrage

De verspreiding en het gebruik van richtlijnen voor goed psychiatrisch handelen

A. Kaasenbrood, W. van Tilburg

Richtlijnen voor goed medisch handelen worden een steeds belangrijker instrument om de dagelijkse praktijk te sturen. Uit onderzoek binnen de somatiek blijkt dat artsen goed op de hoogte zijn van het bestaan van richtlijnen voor goed medisch handelen, maar ze gebruiken deze slechts beperkt. In dit artikel zijn de resultaten van een onderzoek naar de experimentele verspreiding en het gebruik van een richtlijn voor het schrijven van een ontslagbrief binnen de psychiatrie beschreven.
De experimentele interventie (deelname aan de ontwikkeling van de richtlijn door vertegenwoordigers uit de instellingen van de experimentele groep) blijkt wel tot een betere verspreiding maar niet tot een beter gebruik van de richtlijn binnen de instellingen uit de experimentele groep te leiden. Uit aanvullende interviews blijkt dat enkelvoudige strategieën ter verspreiding van richtlijnen voor goed psychiatrisch, en waarschijnlijk ook medisch, handelen geen recht doen aan een gecompliceerd en samengesteld proces als professionele gedragsverandering van artsen.