Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 1, 37 - 49

Korte bijdrage

Late psychische klachten en verschijnselen bij veteranen met schokkende krijgservaringen

B.J.N. Schreuder, W.Chr. Kleijn, H.H. Vogelaar, H.G.M. Rooijmans

In dit artikel wordt een empirisch onderzoek beschreven naar de psychische en in het bijzonder posttraumatische klachten bij Nederlandse veteranen van verschillende oorlogssituaties (n = 55) die zich voor behandeling bij Centrum '45 te Oegstgeest hadden aangemeld. Onderzocht werden het verband tussen de huidige klachten en de duur van de militaire dienst, en de aard en de omvang van de schokkende krijgservaringen. Ook werden dienstplichtigen en vrijwilligers vergeleken. Gebruikt werden een gestandaardiseerde intake, vragenlijsten (SCL-90, de vertaalde Combat Exposure Scale, en de SchokVerwerkingsLijst) en het Klinisch Interview voor PTSS. In de onderzochte groep bedroeg de prevalentie van een volledige huidige PTSS 54.5%. Dienstplichtigen hadden hogere gemiddeldes op de klachtenscores. De ernst van de krijgservaringen was positief gecorreleerd met de meeste huidige klachten, terwijl de duur van het dienstverband met bijna alle klachtencategorieën negatief was gecorreleerd. De verhouding tussen de ernst van de schokkende ervaringen en de duur van het dienstverband bleek substantieel samen te hangen met het aantal huidige klachten. Wanneer de veteraan veel had meegemaakt en kort in dienst was geweest, was het aantal klachten veel groter. Voor dienstplichtigen was dit verband het meest uitgesproken.