Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 1, 4 - 10

Korte bijdrage

Psychiatrie op Internet

G. Pieters

In deze bijdrage worden een aantal psychiatrische toepassingen van Internet toegelicht. E-mail, nieuwsgroepen en psychiatrische websites op het World Wide Web passeren de revue. Een aantal problemen die met deze nieuwe ontwikkeling in de communicatie gepaard gaan, worden kort besproken.