Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 40 (1998) 12, 746 - 751

Essay

De psychiater in de medische tuchtrechtspraak

F.A.M. Kortmann

Onlangs zijn alle gepubliceerde en ongepubliceerde tuchtrechtelijke beslissingen over de activiteiten van psychiaters in Nederland tussen 1989 en 1997 verschenen in het boek De psychiater in de medische tuchtrechtspraak 1989-1997. Dit artikel is een commentaar op deze studie vanuit het gezichtspunt van een psychiater. Na een globale analyse van alle casus wordt meer in het bijzonder ingegaan op twee onderwerpen die in de onderhavige tuchtrechtspraak veel aan de orde zijn geweest: seksuele handelingen of intimidatie in de psychiatrische praktijk, en de beoordeling van rijvaardigheid. Tot slot volgen enige conclusies en aanbevelingen.