Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 40 (1998) 9, 553 - 564

Essay

Ethiek, etiquette en goed hulpverlenerschap in de psychiatrie

R.L.P. Berghmans

De medische ethiek of gezondheidsethiek houdt zich nog te exclusief bezig met de 'grote' problemen van en in de gezondheidszorg. Buiten deze 'grote ethiek' zijn er ook vragen van de 'kleine ethiek': de ethiek van alledag die verweven is met dagelijkse handelingen en routines en verbonden met vragen en beslissingen die zich niet onmiddellijk als 'spectaculair' aan ons opdringen. Het onderscheid tussen ethiek en etiquette is daarbij niet altijd even scherp te maken. In dit artikel worden enkele kanttekeningen geplaatst bij deze begrippen en wordt een tweetal ethische perspectieven geschetst die beogen een antwoord te geven op de vraag wat in morele zin goed of verantwoord handelen is. Aangegeven wordt welke de implicaties zijn voor het handelen van de psychiater en andere hulpverleners in de psychiatrie.