Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 40 (1998) 8, 492 - 497

Korte bijdrage

Somatoforme stoornissen: problemen bij de diagnostiek en resultaten van behandeling

J.P.C. Jaspers

In dit artikel wordt aandacht besteed aan problemen die zich bij de diagnostiek en de behandeling van somatoforme stoornissen kunnen voordoen. Diagnostische instrumenten ontbreken nagenoeg. Behalve cognitieve gedragstherapie, waarmee in gecontroleerd onderzoek hoopvolle resultaten zijn bereikt, zijn er nauwelijks effectieve therapeutische mogelijkheden bekend.